Audžuģimenēs pirmo reizi bērnu vairāk nekā iestādēs

Aizvadītajā gadā pirmo reizi audžuģimenēs ārpusģimenes aprūpe nodrošināta lielākam bērnu skaitam nekā aprūpes iestādēs, liecina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) apkopotie dati par bāriņtiesu darbu 2017. gadā.

Tieši tāpat pirmo reizi aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits vecumā līdz trīs gadiem ir mazāks par 10 procentiem no visiem iestādēs ievietotajiem bērniem.

“Tās ir ļoti pozitīvas tendences, kas liecina, ka gan inspekcijas darbs, gan nozarē kopumā veiktās izmaiņas sāk dot pozitīvus rezultātus. Bāriņtiesas aktīvāk meklē iespējas rast bez ģimenes palikušiem bērniem ģimenisku vidi, attīsta audžuģimeņu kustību savā novadā, arī sabiedrība un mediji arvien enerģiskāk iesaistās atbalsta sniegšanā bērniem krīzes situācijā,” uzsver VBTAI priekšniece Marianna Dreja.

2017. gadā ārpusģimenes aprūpe tika nodrošināta 6669 bērniem. No tiem 1173 bērni jeb 18 procentu atradās audžuģimenēs (2016. gadā – 1193 jeb 17 procentu), 4459 bērni jeb 67 procenti bija aizbildnībā (2016. gadā – 4548 jeb 65 procenti), bet 1037 bērni jeb 15 procentu no visiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem atradās aprūpes iestādē (2016. gadā – 1216 jeb 18 procentu).

Aizvadītajā gadā VBTAI īpaši aktīvi un sistemātiski uzraudzīja bāriņtiesu darbu, rosinot meklēt iespējas nodrošināt ģimenisku vidi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem, sniedza metodiskos ieteikumus, kā arī nodrošināja dažādus atbalsta un izglītojošos pakalpojumus aizbildņiem un audžuģimenēm. Tāpat arī aizvadītajā gadā nodrošināti dažādi atbalsta pasākumi audžuģimenēm un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – psihologu konsultācijas, atbalsta grupas, salidojumi u.c.

2017. gadā apmācīti 95 potenciālie audžuvecāki un audžuģimeņu pilnveides programmā apmācīti 183 audžuvecāki, kuriem jau ir piešķirts audžuģimenes statuss. Arī 2018. gadā viena no VBTAI izvirzītajām darbības prioritātēm ir bāriņtiesas darbības izvērtēšana deinstitucionalizācijas kontekstā, skatot, vai tiek darīts viss iespējamais, lai krīzes situācijā nonākušam bērnam nodrošinātu ģimenisku vidi.


Foto: Raitis Puriņš


Pievieno komentāru

Latvijas ziņas