Izveidota Audžuģimeņu informācijas sistēma

Ir izveidota informācijas sistēma, kurā vienkopus tiks ievadīta informācija par audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, un tajās ievietotajiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem. Tas palīdzēs nodrošināt ātrāku bērnu nokļūšanu ģimenē, jo līdz šim minētajam nolūkam nebija vienotas informācijas sistēmas, kas atbilstu Valsts informācijas sistēmu likuma prasībām. Tikmēr līdzšinējā prakse paredzēja informācijas apriti starp bāriņtiesām un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju (VBTAI), lai bērnam, kurš nonācis ārpusģimenes aprūpē, atrastu piemērotu audžuģimeni, informē Labklājības ministrijas pārstāvis Egils Zariņš.

Šādas informācijas sistēmas izveidi un darbības principus paredz Ministru kabineta noteikumi “Audžuģimenes informācijas sistēmas noteikumi”, kas otrdien, 4. septembrī, pieņemti valdības sēdē.

Jaunā sistēma nodrošinās un veicinās iesaistītajiem iespēju nekavējoties piekļūt to funkciju izpildei nepieciešamai informācijai, veikt ātru savstarpējo informācijas apmaiņu, nodrošināt savlaicīgu, pilnvērtīgu un koordinētu starpinstitucionālās komandas rīcību krīzes situācijas novēršanai un atbalsta sniegšanai audžuģimenēm un tajās ievietotam ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam, kā arī veikt preventīvus pasākumus audžuģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidei un bērna tiesību aizsardzībai.

Labklājības ministrija uzskata, ka jaunā sistēma būtiski veicinās operatīvāku informācijas apmaiņu un sadarbību starp iesaistītajām institūcijām, tādējādi arī būtiski uzlabosies ārpusģimenes aprūpē nonākoša bērna ievietošana audžuģimenē. Tādējādi tas mazinās ārpusģimenes aprūpē esoša bērna iespējamo nonākšanu bērnu aprūpes iestādē.

Tiesības saņemt un izmantot Audžuģimeņu informācijas sistēmā iekļauto informāciju, tostarp personas datus, būs VBTAI, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, pašvaldības sociālajam dienestam, policijai, kā arī ārpusģimenes aprūpes atbalsta centram.


Foto: no arhīvaPievieno komentāru

Latvijas ziņas