Latvijā notiks lauksaimnieku protesta akcijas

Otrdien lauksaimnieki vairāk nekā 20 vietās uz Latvijas ceļiem organizēs protesta akcijas, lai pievērstu uzmanību krīzei nozarē, informēja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) sabiedrisko attiecību speciāliste Krista Garkalne.

Pirmdien zemnieku organizācijas tikās ar Ministru prezidentu Ivaru Godmani, finanšu ministru Ati Slakteri, ekonomikas ministru Kasparu Gerhardu un zemkopības ministru Mārtiņu Rozi un izvirzīja prasības, par kuru izpildi valdībai jāpieņem lēmumi nedēļas laikā.Lauksaimnieki prasa kredītu pamatsummas atlikšanu uz gadu, nepasliktinot kredītlīgumu nosacījumus, Eiropas Savienības (ES) tiešo maksājumu izmaksu līdz 31.martam un nacionālo subsīdiju naudas nekavējošu izmaksu divu nedēļu laikā pēc subsīdiju nolikuma apstiprināšanas, kā arī 2,5% no valsts budžeta nodrošināšanu atbalstam lauksaimniecībai.Viņi prasa atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām un zemniekiem paredzēt valsts garantētu kredītlīniju apgrozāmajiem līdzekļiem, lai kooperatīvi varētu norēķināties ar produkcijas piegādātājiem un zemnieki sagatavoties pavasara ražošanas sezonai.Ceturtā zemnieku prasība ir vertikāli integrētās ražošanas ķēdes izveides veicināšanai piešķirt kredīta garantijas valsts galvojuma veidā piena pārstrādes uzņēmuma izveidei, kurš piederētu tikai piena ražotājiem, tā nodrošinot produktu ražošanas un realizācijas vertikālās ķēdes izveidi, kas ir vitāli nepieciešams nozares tālākai veiksmīgai attīstībai un piena produktu pievienotās vērtības palielināšanai.Lauksaimnieku turpmākas prasības ir skaidra, stabila lauksaimniecības stratēģija, tiešo maksājumu izlīdzināšana ES valstu starpā, piena cenas regulācija - noteikt, ka piena cena veikalu plauktos nedrīkst būt vairāk kā divas reizes lielāka kā piena iepirkuma cena govju īpašniekiem.Lai parādītu vienotību un cīnītos par Latvijas lauksaimniecības pastāvēšanu, kā arī veicinātu situācijas risināšanu, lauksaimnieki šodien visā Latvijā veiks kopīgu miermīlīgu brīdinājuma akciju. Tādējādi lauksaimnieki mēģinās likt saprast, ka situācija lauksaimniecībā nu jau ir kritiska un ir nepieciešami nekavējoši risinājumi nozares problēmām. Tāpēc lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas aicina lauksaimniekus šodien piedalīties akcijā uz ceļiem ar lauksaimniecības tehniku vai arī ar savām automašīnām."Tie lauksaimnieki, kas netiek uz kādu no centralizētajiem punktiem, akcijā aicināti piedalīties, attiecīgajā laikā izbraucot uz kāda no tuvumā esošajiem lielajiem ceļiem ar smago tehniku vai vieglajiem transporta līdzekļiem. Arī, ja ārpus centrālajiem tikšanās punktiem redzat citus lauksaimniekus tehnikā vai vieglajos transporta līdzekļos ar uzrakstu "Es par lauksaimniecību", esiet aicināti atbalstīt viens otru! Tikai vienotībā ir spēks!" teikts aicinājumā zemniekiem.Akcijas organizēšana sāksies pulksten 10, savukārt pulksten 11 sāksies braukšana un runāšana. No pulksten 12 līdz pulksten 12.05 visi vienlaicīgi aicināti dot skaņas signālu, tā apliecinot, ka situācija laukos, lauksaimniecībā un valstī kopumā ir neapmierinoša. Akciju plānots beigt pēc pulksten 13.

Pievieno komentāru

Jelgavas novadā