Lauksaimniecības pētījumu skati zinātnieki sāk Jelgavā

Gadskārtējā lauku izmēģinājumu un laboratorijas eksperimentu skate – konkurss, ko rīko Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības zinātņu nodaļa un Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu Direktoru padome, iesākās Jelgavā, LLU Lauksaimniecības fakultātē un tās mācību un pētījumu saimniecībā Pēterlauki Jelgavas novadā.

Jelgavā, Pārlielupē atrodas fakultātes Augsnes un augu zinātņu institūts, vairākas zinātniski pētnieciskās laboratorijas un siltumnīca, valstī lielākā garšaugu un ārstniecības augu kolekcija, kā arī neliela bišu drava Latvijas bites genofonda izpētes un saglabāšanas vajadzībām, bet Pēterlaukos izvietoti svarīgākie lauka izmēģinājumi agrotehnikā, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu izmantošanā, šķirņu salīdzināšanā un citās jomās, atgādina LLU pārstāvis Juris Kālis.Pēc Jelgavas, jūnijā un jūlijā, skate turpināsies Pūrē, Stendē, Skrīveros, Priekuļos, Vecaucē, Ulbrokā, Dobelē, Viļānos un vēl citviet valstī. Skates laikā ar jauno zinātnieku, galvenokārt doktorantūras studentu, pēdējā gada pētījumu rezultātiem aicināti iepazīties Zemkopības, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī lauksaimnieku sabiedrisko organizāciju un citu augstskolu pārstāvji. Vienlaicīgi tā ir lieliska iespēja arī pašiem zinātniekiem apmainīties ar pieredzi gan pētnieciskā darba organizēšanā un naudas resursu piesaistē zinātnei, gan sadarbības veicināšanā pašu starpā, kā arī ar lauku saimniekiem un dažādām kompānijām, kas darbojas lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanā.Sarežģīts un komplekss ir pētījums par kviešu sakņu puvi, lai noskaidrotu minimālās augsnes apstrādes ietekmi uz ziemas kviešu sakņu un stiebru pamatnes puves izplatību šodienas tehnoloģiju apstākļos. Savukārt fakultātes Agrobiotehnoloģijas institūts ievieš Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītu projektu, kas vērts uz uzņēmējdarbības un pētniecības sadarbības tīkla izveidošanu ar mērķi netradicionālajā lauksaimniecībā veicināt trifeļu sēņu audzēšanu. Tas ir viens no nedaudzajiem atbalsta programmā apstiprinātajiem pētniecības projektiem, kura mērķis ir noskaidrot ēdamās pazemes sēnes – vasaras trifeles audzēšanas iespējas pierobežas klimatiskajos un augsnes apstākļos. Pētījumi notiek sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes un Lietuvas vairāku universitāšu zinātniekiem, skaidro J.Kālis.Fakultātes jaunie zinātnieki iesaistījušies Lietuvas Šauļu Universitātes vadītā projekta «Zemgales reģiona vides izzināšana un identitātes atšķirību saglabāšana» ieviešanā. Tāpēc skates dalībniekus pētnieki iepazīstināja ar topošo Zaļo klasi, kur ar laiku skolu jaunatne, studenti un citi interesenti varēs izglītoties Zemgalei un Ziemeļlietuvai raksturīgu savvaļas augu aizsardzībā un to pavairošanā.Skates rezultātus paziņos rudenī, kad LLU Mācību un pētījumu saimniecībā «Vecauce» notiks gadskārtējie Ražas svētki.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas