Lemj par Aizupes pamatskolas paplašināšanu ar mērķi būvēt pirmsskolas ēku 3

Jelgavas novada dome aprīļa domes sēdē atbalstīja lēmumprojektu, kas paredz šogad aizsākt tehniskā būvprojekta izstrādi Aizupes pamatskolas paplašināšanai, paredzot pirmsskolas ēkas, kā arī dabaszinātņu un tehnoloģiju telpu plānojuma risinājumus. Izstrādātais pašvaldības investīciju projekts šobrīd iesniegts Vides aizsardzības un reģionālajai attīstības ministrijā (VARAM) izvērtēšanai, lai pretendētu uz valsts aizņēmumu 153 000 eiro. Lai jaunā būve maksimāli harmoniski iekļautos zemes vienībā līdzās Aizupes pamatskolas ēkai, ņemot vērā tās vēsturisko vērtību un arī ekoskolas statusu, kā arī vienlaikus būtu gan daudzfunkcionāls, moderns un inovatīvs arhitektūras risinājums, pašvaldība jau tuvākajā laikā plāno izsludināt atklātu metu konkursu, informē Jelgavas novada pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga-Kapša. 

Aizupes pamatskola atrodas Līvbērzes pagasta “Tušķos”, Jelgavas-Dobeles un Jelgavas-Tukuma ceļu krustojumā netālu no Svētes upes. Jelgavas tuvums (nepilns kilometrs), sabiedriskā transporta pieejamība, skolas tuvumā esošo dārzkopības sabiedrību attīstība un dzīvojamo māju apbūve, pēdējos gados veicinājusi būtisku bērnu skaita pieaugumu. Nevar neatzīmēt arī izglītības iestādes augsto novērtējumu iedzīvotāju vidū, kas raisa vecāku interesi par savu bērnu izglītības iestādi izvēlēties tieši Aizupes pamatskolu. Katru gadu uz iestāšanos Aizupes pamatskolā (it īpaši pirmsskolas programmā un pirmajā klasē) skolas nepietiekamo un pārslogoto telpu dēļ veidojas rinda. Piemēram, šogad vairāk nekā 20 ģimenes saņēma atteikumu.

Jelgavas novada pašvaldības investīciju un rīcības plānā Aizupes pamatskolas paplašināšanas plāns iekļauts kopš 2015.gada. Pašvaldība jau 2019. gadā bija apsvērusi iespēju izsludināt konkursu dabaszinību un tehnoloģiju kabinetu piebūves  un pirmsskolas grupu būvniecības projektiem, bet process toreiz tika pārtraukts Finanšu ministrijas lieguma dēļ pašvaldībām saņemt aizņēmumus Valsts kasē. Izstrādāto ieceri pašvaldība šogad pārstrādāja un uzlaboja, iesniedzot to VARAM  izvērtēšanai, kas atbildīga par Ministru Kabineta noteikumu Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” īstenošanu. 

  “Ar aizņēmuma palīdzību plānojam šogad sākt un nākamgad pabeigt būvprojekta izstrādi. Plānotais projektētās ēkas apjoms visticamāk, pārsniegs 2000 m2, jo vēlamies, lai jaunajā skolas piebūvē tiktu izveidotas telpas piecu pirmsskolas izglītības grupu (100 bērni) vajadzībām, kas nodrošinātu pieejamu pirmsskolas izglītību no 1,5 gada vecuma. 

Pašreizējās skolas ēkas ietilpība atļauj īstenot tikai obligāto 5-6 gadīgo apmācību ierobežotam bērnu skaitam. Tāpat jaunajās telpās skolas vadība iecerējusi nodrošināt arī tehnoloģiju un dabaszinātņu kabinetus. Pašlaik skolas ierobežotie telpu izmēri nesniedz iespēju īstenot mūsdienīgu mācību saturu, organizējot praktiskās nodarbības, eksperimentus un atbilstošu tehnoloģiju izmantošanu. Jāpiebilst, ka esam izvērtējuši iespējas skolēnu grupas, piemēram, vest uz Līvbērzes vidusskolas mājturības un tehnoloģiju kabinetu, kas atjaunots un modernizēts  2016.gadā, bet tas tomēr neatrisinātu problēmas citu  tehnoloģiju un dabaszinību tēmu, kā arī interešu izglītības  iespēju nodrošināšanu”, skaidro Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa

Lai piemērotu Aizupes pamatskolas jaunbūvei augstvērtīgākos un izcilākos dizaina risinājumus, Jelgavas novada pašvaldība plāno izsludināt metu jeb skiču konkursu. Uzvarētājs konkursā iegūs tiesības izstrādāt ēkas tehnisko projektu, kuram pašvaldība arī cer saņemt VARAM apstiprinājumu finansējuma atbalstam. 

“Metu konkurss, protams, ļauj pretendentiem izpausties arhitektūras risinājumos, taču uzvarētājam būs saistības attiecīgi skici pārvērst detalizētā tehniskajā projektā – ceram, ka šī prakse, lai arī neierasta pašvaldības ikdienā, veicinās atbildīgu projektētāju vai būvnieku atlasi. Izglītības iestāde, kas ir “zaļi" domājoša, protams, sagaidīs atbilstoši plānotus arī funkcionālos, estētiskos, tehnoloģiskos risinājumus”, stāsta Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte. 

Elektronisko iepirkumu sistēmā metu konkursa izsludināšanu iecerēts publiskot šomēnes, bet pēc metu konkursa rezultātu izvērtēšanas un valsts aizdevuma apstiprināšanas, plānots sākt būvprojekta izstrādi, noslēdzot to 2022. gada nogalē. Savukārt būvniecības darbi objektā varētu sākties 2023.gadā.

Foto: Jelgavas novada pašvaldība

 

 


Pievieno komentāru

Komentāri 3

???

Kāpēc novadam jāceļ pirmskolas izglītības iestāde priekš pilsētniekiem?

pirms 21 dienām, 2021.05.27 19:05

Vietējās ziņas