Lielplatonē skolēni zupu ēd par velti

Kopš mācību gada sākuma 110 Lielplatones pamatskolas skolēni un pirmsskolas grupu audzēkņi pusdienās tiek nodrošināti ar siltu zupu. Maltīte tiek apmaksāta no pagasta līdzekļiem, un no terīnes katrs var smelt, cik grib. Par jaunieveduma lietderību padomē vairs nediskutē.

«Agrāk mēs ar brīvpusdienām nodrošinājām tikai trūcīgo ģimeņu bērnus. Taču bieži vien tie, kuriem šīs pusdienas pienācās, ēst nenāca. Kuram tad gribas parādīt, ka ir trūcīgs. Toties tagad situācija ir labāka - zupu no katla smeļ visi,» stāsta Lielplatones pagasta deputāte un sociālā darbiniece Gita Lemkina. Jāpiebilst, ka skolēnu pabarošana ar bezmaksas zupu pagasta pašvaldībai izmaksā 230 latu mēnesī.Pērn augustā G.Lemkina kopā ar skolas direktori Aiju Melngaili ierosināja pašvaldības deputātiem šo bezmaksas zupas dalīšanu. Tolaik viens otrs ieņēmis opozicionāra stāju, aizbildinoties, ka līdzekļu jau tā trūkst. Beigu beigās tika nolemts šo lietu izmēģināt līdz decembrim. Tagad gan vairs nevienam neesot šaubu par pasākuma lietderību. Tiem, kuri vēl bez zupas vēlas saņemt otro ēdienu, par porciju jāmaksā piecdesmit santīmu.Kā atzīst skolas direktore A.Melngalve, arī šajā gadījumā pagasts ir ļoti pretimnākošs, jo tik maza porcijas cena iespējama vienīgi tādēļ, ka pusdienas gatavo pašu skolas saimniece un viņas palīdze. Skolās, kur skolēnus baro privātfirmas, pusdienas izmaksā dārgāk. Taču, kā zina stāstīt G.Lemkina, arī šādā situācijā kaimiņu pagastos Vilcē un Sesavā ir atrasta nauda, lai ar zupu pabarotu visus skolēnus.Skolas saimniece Olga Vaškinele teic, ka skolēniem tiek gatavotas 11 veidu zupas. Ja, piemēram, šodien pusdienās ir biešu zupa, tad nākamreiz tā būs ne agrāk kā pēc nedēļas. Tādā veidā piedāvātā ēdienkarte sanāk daudzveidīgāka. Cik vien iespējams, produkti tiek iepirkti no vietējiem uzņēmumiem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas