Lielplatonieši mācīsies tuvāk mājām

Ar svinīgām uzrunām, pašu dārzos plūktiem ziediem, smaidu iemūžināšanu fotogrāfijās un arī smeldzi Zinību diena aizgāja arī agrākajā Lielplatones pamatskolā, kas pagājušajā mācību gadā ar septiņdesmit astoņdesmit audzēkņiem bija mazākā Jelgavas rajonā. Šajā mācību gadā skola kā filiāle ir pievienota astoņus kilometrus attālajai Elejas vidusskolai. Lielplatonē palikušas pirmās sešas klases, kurās kopā mācās 40 skolēni.

Lielplatonieši Valērijs un Oksana Bohani, kuriem šajā filiālē šogad mācīsies trīs bērni un viens ies tai pievienotajā bērnudārzā, ir apmierināti, ka atvases būs turpat pie mājām. Māte strādā Jelgavā, tēvs - Iecavā, un izvadāt bērnus kaut kur tālāk būtu neērti. Līdzīgās domās ir Biruta Dvorjadkina, kuras mazmeita, pirmklasniece Evija, klasē būs viena meitene starp pieciem puikām. Elejas vidusskolas direktore Sarmīte Balode skaidro, ka pirmklasniekiem atsevišķi tiks mācīta matemātika un latviešu valoda, pārējie priekšmeti būs apvienoti ar otro klasi.Angļu valodas skolotāja un piektās klases audzinātāja Inese Klausa stāsta, ka viņai šis 1.septembris no vienas puses ir priecīga tikšanās ar skolu un bērniem, bet no otras - māc skumjas par kolēģiem, kuri palikuši bez darba. Pagājušajā mācību gadā te strādāja 18, tagad - astoņi pedagogi. Nemierīgs prāts ir arī par pamatskolas vecāko klašu skolēniem, kas tagad mācās Elejā. Te tuvāk mājām viņi tomēr bija vairāk pieskatīti.Pērn Lielplatones pagasta pašvaldība skolas remontā ieguldīja divsimt tūkstošus latu un ir diezgan aktuāli šo veco muižu pienācīgi aizpildīt. Patlaban te bez skolas darbojas arī tai pievienotais bērnudārzs ar divām grupiņām un pagasta bibliotēka, tomēr vairākas telpas ir tukšas. Tagadējais Lielplatones pagasta pārvaldnieks Imants Striška teic, ka mūsdienās runāt par perspektīvām lietām ir diezgan bezjēdzīgi - gandrīz katra diena nes ziņas par jauniem budžeta ierobežojumiem. Elejas vidusskolas direktore Sarmīte Balode ir noskaņota stingri pastāvēt uz to, lai Lielplatonē sešgadīgā skola un bērnu dārzs turpinātu pastāvēt.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas