LLU izstrādās Aizkraukles novada Daugavas ainavu koncepciju

LLU pašvaldības vajadzībām izstrādās plānojumu "Aizkraukles novada Daugavas ūdenskrātuves ainavu koncepcija", lēmuši novada domes deputāti.

Plānojums paredzēts kā vadlīnijas Aizkraukles un ciemu apstādījumu plānošanai, labiekārtošanai un kopšanai, respektējot kultūrvēsturisko mantojumu, novada struktūru, vietas identitāti un dabas vērtības.

LLU būs jāveic vēsturisko materiālu apkopošana par Aizkraukles izveidi kā īpašu vietu ar autentisku kultūras akcentu un dabas bagātībām, esošā Daugavas hidroloģiskā režīma izpēte un datu apkopošana, esošās veģetācijas apzināšana, vērtīgo kokaugu sugu atzīmēšana plānā. Tāpat projektā paredzēta esošā reljefa uzbūves principu un mijiedarbības ar dabas faktoriem izpēte, piekrastes ekoloģisko, ainavisko, kompozicionālo un funkcionālo attīstības principu – attīstības vīziju un redzējuma – izstrāde, plānotās rekreācijas teritorijas zonējuma datorgrafikā izstrāde un transporta un gājēju kustības principu un shēmas izstrāde. Līdz nākamā gada maija vidum augstskolas speciālistiem pašvaldībā jāiesniedz plānotās situācijas 3D vizualizācijas datorgrafika, kā arī planšete ar kopplānu un vizualizācijām un citi vizuālie materiāli.

Par kvalitatīvi veikto darbu LLU no novada pašvaldības saņems 4235 eiro.


Foto: Raitis Puriņš

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas