LLU studenti izstrādājuši projektus vietu labiekārtošanai Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldībā LLU Lauku inženieru fakultātes (LIF) Ainavu arhitektūras un plānošanas programmas 5.kursa studenti prezentēja ierosinājumus Jelgavas novada teritorijas labiekārtošanai.

Pašvaldības un fakultātes sadarbības rezultātā tapuši apsaimniekošanas plāni Lielplatones un Staļģenes muižu parkiem, kā arī koncepcijas Platones jauno ģimeņu mājas izveidei un Kalnciema teritorijas labiekārtošanai, informē pašvaldība savā mājas lapā.Studenti, strādājot darba grupās, veica situācijas izpēti Lielplatones un Staļģenes parkos, izvērtējot to stāvokli, labiekārtojuma līmeni, funkcionalitāti un ainavisko plānojumu. Veicot izpēti abos parkos, studenti nāca klajā ar ierosinājumiem parku vides sakopšanai un tālākai uzturēšanai ar paredzamajiem darbiem, to laika grafiku un nepieciešamajiem ieguldījumiem. Studentu izstrādātie darbi nodoti pašvaldībai.Sadarbībā ar pašvaldību tapuši un tika prezentēti divi diplomdarbu ideju uzmetumi – «Platones jauno ģimeņu māja», kurā prezentēta vīzija par ekoloģiska ciemata izveidi Platonē, kas būtu piemērots jaunajām ģimenēm ar bērniem, kurās viens vai abi vecāki studē.Tāpat izstrādāta un prezentēta koncepcija «Kalnciema kultūrvēsturiskās vides transformācija», kas paredz Kalnciema vides resursu – ūdeņu teritoriju, palienu pļavas, Lielupes, vēsturiskās ķieģeļu ražotnes izmantošanu tūristu piesaistīšanai un aktīvās atpūtas veicināšanai.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas