Notiks seminārs par krīzi darba attiecībās

15.aprīlī pulksten 10 Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā notiks bezmaksas seminārs «Sakārtotas darba tiesiskās attiecības - pamats iedzīvotāju labklājībai un drošībai, un ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai».

Seminārā Jelgavas, Bauskas un Dobeles rajonu pašvaldību darba devēji un darba ņēmēji varēs gūt konkrētas atbildes un uzzināt ieteicamās rīcības modeļus, kā rīkoties krīzes apstākļos, kad darba tirgus un darba attiecības valstī ir nonākušas grūtībās.Seminārā aicināti piedalīties pašvaldību darba devēji - pašvaldību vadītāji, vietnieki, izpilddirektori, pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāji, juristi, personāldaļu vadītāji. Atvērtu diskusiju laikā dalībnieki aplūkos tādas aktuālas tēmas kā tiesiskās attiecības, sociālais dialogs darba vietā un citas. Pasākums notiek projekta «Iedzīvotāju un institūciju izglītošana darba tiesisko attiecību jomā pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai un līdzsvarotas ekonomikas attīstībai Latvijas reģionos» ietvaros, ko īsteno Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācija (LPDDA) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību.Kā norāda LPDDA pārstāvis Raivis Bahšteins, iepriekšējos semināros kā sāpju bērni nodarbinātības un darba tiesisko attiecību jomā reģionos visbiežāk minētas tādas problēmas kā infrastruktūras nesakārtotība, kas bremzē uzņēmējdarbības attīstību; pašvaldībās trūkst mērķtiecīgas politikas uzņēmēju atbalstam; kvalitatīva darba spēka trūkums; ar administratīvi teritoriālo reformu saistīti papildus izdevumi; pārspīlēta birokrātija, kā rezultātā jātērē lieks laika, enerģija un bieži arī nauda; sarežģīti apgūt Eiropas Savienības fondus; darba koplīgumi nereti ir tikai lielo uzņēmumu priekšrocība; māc bailes par nākotni; darba devēji neveido dialogu ar darbiniekiem; tiek likvidētas darba vietas, jo slēdz uzņēmumus, pat lielos; reģionos ir sociālā spriedze, jo vidējā darba samaksa ir ļoti zema.Ar semināru Jelgavā turpinās prakses un rīcības modeļu apkopošana, kas notiks līdz semināru cikla noslēgumam augustā, kad tiks sagatavots un izplatīts darba tiesisko attiecību labās prakses buklets. Semināru dalībnieki saņem informatīvus materiālus, noderīgu dokumentu paraugus.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas