Novadi apvienojas kopīga tūrisma maršruta izveidei

Seši Pierīgas novadi, tostarp Jelgavas un Ozolnieku novads, īstenojot projektu “Tūrisms kopā”, plāno izveidot kopīgu tūrisma maršrutu, informē Jelgavas novada pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga-Kapša. 

Pašvaldības pēdējo gadu laikā savās teritorijās, piesaistot gan projekta finanses, gan ieguldot budžeta līdzekļus, iedzīvotājiem labiekārtojušas un izveidojušas vairākas apskates vērtas vietas. Lai popularizētu apskates objektus plašākam tūristu lokam, pašvaldības vienojušās tūrisma tirgū startēt kopīgiem spēkiem, izveidojot kopēju tūrisma stratēģiju un rīcības plānu tālākai tūrisma piedāvājuma popularizēšanai.

Projekts pašlaik ir starta pozīcijā, saņemts pozitīvs vērtējums no Lauku atbalsta dienesta, un sākts pakāpenisks darbs pie projekta realizācijas. Līdz šim notikušas jau partneru tikšanās, savukārt 19. janvārī Ķekavas novadā paredzēts projekta atklāšanas pasākums.

“Zināms, ka tūrists pirms kāda konkrēta objekta apskates mēdz ievākt papildu informāciju arī par citiem apkārtnes objektiem. Cilvēkam nav svarīgas novada robežas. Viņu interesē pēc iespējas krāsaināks un bagātāks tūrisma maršruts. Katra no projektā iesaistītajām pašvaldībām var piedāvāt interesantas lietas. Ja Jelgavas novads izceļas ar savām daudzajām muižām un mājražotāju saimniecībām, tad, piemēram, kolēģi Olainē var lepoties ar kvalitatīvi izveidotu āra atpūtas vietu ģimenēm ar bērniem, savukārt kaimiņos Ozolniekos ir pat mini zoodārzs, lauku sēta. Nenoliedzami, apskates vērti tūrisma objekti ir arī pārējās projektā iesaistītajās Pierīgas pašvaldībās. Tādēļ, apvienojot spēkus, mēs kopīgi ieguldīsim naudu mārketingā un reklāmas materiālos, un ieguvēji būsim visi,” par turpmāko sadarbību stāsta Jelgavas novada tūrisma attīstības projektu vadītāja Tabita Šķerberga.

Projektā apvienojušies seši Pierīgas novadi – Olaines, Mārupes, Babītes, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novads. Pašvaldības projektu īsteno kopā ar vietējās rīcības grupām – biedrību “Pierīgas partnerība”, lauku partnerību “Lielupe” un partnerību “Daugavkrasts”.

Parakstītā vienošanās starp partneriem paredz regulāri apmainīties ar informāciju tūrisma jomā, plānot kopīgus reklāmas materiālus, veikt vienotas mārketinga aktivitātes mērķa tirgos, veidot publicitāti, izvērtēt iespējas iesaistīties investīciju projektos, kā arī sadarboties ar novadu tūrisma uzņēmējiem.

Projekts noritēs divus gadus līdz pat 2019. gada beigām, tas pilnībā tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšprogrammā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas