Novads uzstādīs saules kolektorus vairākām pašvaldības iestāžu ēkām

Jelgavas novada pašvaldība izsludinājusi atklāto iepirkumu konkursu saules kolektoru uzstādīšanai KPFI finansētā projekta «Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jelgavas novada pašvaldības ēkās» ietvaros Glūdas un Elejas pagastos.

Līdz šim projekta realizēšanai ir paveiktas arī vairākas citas aktivitātes. Tostarp izstrādātas tehniskās shēmas apkures katlu nomaiņai Elejas vidusskolā un Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiāle ēkām – jauniešu mājai un veco ļaužu nodaļai, skaidro Jelgavas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Līva Kaunese. Tāpat izsludināts atklātais projektu konkurss «Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jelgavas novada pašvaldības ēkās (apkures katlu nomaiņa)», kā arī izstrādātas tehniskās shēmas saules kolektoru uzstādīšanai Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiālei (bērnu namam) un Glūdas pirmsskolas izglītības iestādei «Taurenītis».Savukārt vēja ģeneratora uzstādīšanai pie Svētes pagasta Jēkabnieku kultūras nama ir saņemta atļauja no Ekonomikas ministrijas. Lai veiksmīgi realizētu projektu, nepieciešams veikt korekcijas tehniskajā projektā.Kopumā projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, ieviešot tehnoloģijas, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, uzstādot saules kolektorus un vēja elektrostaciju, kā arī nodrošinot pāreju no fosilo energoresursu tehnoloģijām uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, uzstādot granulu apkures katlus Jelgavas novada pašvaldības ēkās. Saskaņā ar projektu atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana notiek piecos pašvaldības objektos: Elejas vidusskolā, Elejas bērnu un ģimenes atbalsta centrā, veicot apkures katla nomaiņu, lai akmeņogles aizvietotu ar granulām; Elejas bērnu namam un Glūdas pirmskolas izglītības iestādē «Taurenītis» veicot saules kolektoru uzstādīšanu, lai vasaras sezonā nodrošinātu ēkām silto ūdeni. Elejas bērnu un ģimenes atbalsta centrā papildus tiks uzstādīts gaisa un ūdens siltumsūknis, lai trūkstošā enerģija tiktu saražota periodā, kad saule nespīd pietiekoši intensīvi, nodrošinot silto ūdeni. Turklāt pie Jēkabnieku kultūras nama plānots uzstādīt vēja elektrostaciju, lai izmantotu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas ražošanai iestādes pašu patēriņam. Kopējais projekta finansējums 192 786 latu, no tā KPFI daļa 75 procentu apmērā ir 144 589 lati, bet pašvaldības līdzfinansējums – 48 196 lati.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas