Ozolnieku ciemā izbūvēs centralizētās ūdens apgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu 3

Šā gada aprīlī sāksies būvprojekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku ciemā un aglomerācijā" īstenošana, veicot centralizētās ūdens apgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu izbūvi Ozolnieku ciemā 5,653 kilometru garumā, kā arī būvdarbos skarto ielu seguma atjaunošanu. Projektu plānots īstenot divu gadu laikā, informē Ozolnieku novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja Evita Kairiša.

2020. gada aprīlī SIA  “Ozolnieku KSDU” sadarbībā ar Ozolnieku novada pašvaldību izsludināja atklātu konkursu "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”. Konkursa rezultātā tika saņemti septiņu pretendentu piedāvājumi, līguma slēgšanas tiesības par būvdarbu veikšanu piešķirot SIA “Ceļu būves firma “Binders””. Būvprojekta autors ir SIA “BM-projekts”, kas īstenos arī projekta autoruzraudzību.

Veicamo būvdarbu plānā iekļauta 21 iela Ozolnieku ciemā: Eglaines, Jelgavas, Dārza, Oktobra, Aveņu, Lapu, Nākotnes, Rubeņu, Zvaigžņu, Plēsuma, Liepu, Saules, Vītolu, Iecavas, Pļavu, Puķu, Sporta, Bērzu, Pavasara, Meža un Avotu iela.

2018. gada 9. aprīlī noslēgtais līgums starp SIA “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” un SIA “Ozolnieku KSDU” paredz, ka notekūdeņu kanalizācijas izbūve tiks finansēta ar Eiropas Savienības Kohēzijas fondu finansējumu 1 662 974,08 eiro apmērā. Savukārt centralizētās ūdens apgādes izbūves izmaksas tiks segtas ar SIA “Ozolnieku KSDU” finansējumu 996 586,88 eiro apmērā. Projekts paredz, ka Ozolnieku novada pašvaldība finansēs ceļu seguma atjaunošanas un pārbūves, lietus ūdens kanalizācijas izbūves, ielu apgaismojuma izbūves un gājēju celiņu izbūves darbus 3 813 925,08 eiro apmērā, piesaistot Valsts kases aizņēmumu 3 241 836,32 eiro. 

Būvprojekta realizācija nodrošinās iespēju centralizētās ūdens apgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkliem pieslēgt visas mājas, kas atrodas konkrētajās ielās. Būtiski, ka, pieslēdzoties centralizētās kanalizācijas sistēmai, cilvēkiem ir iespēja saņemt arī pašvaldības līdzfinansējumu, kas paredzēts, lai kompensētu viena īpašuma pieslēguma būvniecības un izpildmērījuma izmaksas.

Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, ir jāiesniedz iesniegumu Ozolnieku novada pašvaldībā, atbilstoši Ozolnieku novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2020 „Par Ozolnieku novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”.

Foto: ozolnieki.lv

Pievieno komentāru

Komentāri 3

Bet

no Tautas nama līdz Meliorācijas ielai? Pie melioratoru piemiņas akmens bērni pēc pamatīgām lietavām varēs plunčāties tāpat kā līdz šim?

pirms mēneša, 2021.03.08 16:35

Vietējās ziņas