Ozolnieku novada iedzīvotāji saka “jā” atkritumu šķirošanai

Kopš vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” piedāvā Ozolnieku novada iedzīvotājiem iespēju pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, to jau ir izmantojuši vairāk nekā 90% no klientiem. Līgumus ir noslēgušas 1251 privātpersonas un 133 juridiskas personas novadā. Savukārt līgumus par iespēju individuāli šķirot atkritumus noslēguši 177 klienti, informē "Clean R" preses sekretārs Kaspars Līcītis.

55% iedzīvotāji ir izvēlējušies videi visdraudzīgāko līgumu slēgšanas formu - elektronisko, kas iedzīvotājiem pieejama “Clean R” e-pakalpojumu platformā. Proti, 55% līgumu un to pielikumu netika drukāti papīra veidā, bet parakstīti elektroniskā vidē, cienot vidi, resursus un savu laiku.

“Iedzīvotāju aktivitāte Ozolnieku novadā, izvēloties šķirot sadzīves atkritumus mājvietās, krietni pārsniedz mūsu prognozes un cerības. Esam ļoti iepriecināti par šādu atbildīgu attieksmi pret vidi. Iedzīvotāji jau uzstādījuši 315 šķiroto atkritumu konteinerus novadā un turpināt aktīvi apkalpot jaunos līgumus. Ozolnieku novadam ir visas iespējas kļūt par videi ļoti draudzīgu novadu,” norāda “Clean R” izpilddirektors Valerijs Stankevičs.

No šā gada 1. oktobra "Clean R" sāka piedāvāt Ozolnieku novada uzņēmumiem un privātpersonām individuālu šķiroto atkritumu apsaimniekošanu. Noslēdzot atsevišķu līgumu par šķiroto atkritumu apsaimniekošanu, dalīto atkritumu konteineri tiks nodrošināti un atkritumi tiks izvesti bez maksas, atbilstoši noteiktam grafikam, otrdienās. Minimālais izvešanas biežums gan uzņēmumiem, gan privātpersonām stikla konteineram ir vienu reizi 2 mēnešos, bet jauktajam iepakojumam – reizi mēnesī. Izvešanas dienā dalīti vākto atkritumu konteineriem jāatrodas pie klienta sadzīves atkritumu konteineriem.

“Clean R” turpina pilnveidot e-pakalpojumu vidi un iespējas, lai samazinātu papīra dokumentu apriti un palielinātu iespēju Ozolnieku un citu novadu klientiem pašiem piekļūt rēķiniem, izvešanas kalendāriem, pieteikt izmaiņas līgumos un veikt citas ar pakalpojumu saistītas darbības attālināti un videi draudzīgi.

Līdz šim Ozolnieku novada iedzīvotājiem šķirotos atkritumus bija iespēja nogādāt uz kādu no  publiski pieejamajiem dalīti vākto atkritumu punktiem Šajos punktos iedzīvotājiem ir iespēja atbrīvoties no vairāku veidu sašķirotajiem  atkritumiem. Publiski pieejamos atkritumu šķirošanas punktos ir novietoti šķirošanas konteineri ar uzlīmēm. Uz tām ir norādīti atkritumu veidi, kurus drīkst ievietot katrā no konteineriem. Šajos konteineros tiek nodrošināta dalīta vākšana plastmasai, papīram, stiklam un metālam. Arī turpmāk šie punkti iedzīvotājiem būs pieejami.

Latvijas vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R dibināts pirms 75 gadiem. "Clean R ir nodarbināti vairāk nekā 1300 darbinieku, un tas sniedz plašāko vides pakalpojumu klāstu vairāk nekā 50 000 klientu visā Latvijā. Klientiem tiek piedāvāti 40 pakalpojumi atkritumu apsaimniekošanas, īpašumu uzturēšanas, telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšanas un labiekārtošanas jomās, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana.

Foto: cleanr.lv

 

 

 

 

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas