Apstiprināta transporta kompensāciju kārtība Ozolnieku skolēniem 3

Ozolnieku Dome apstiprinājusi «Nolikumu par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri deklarēti Ozolnieku novadā», nosakot kārtību un apmēru, kādā pašvaldība var segt braukšanas izdevumus izglītojamiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā, «Ziņas» noskaidroja pašvaldībā.

Nolikums paredz, ka pašvaldība var segt braukšanas izdevumus Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem līdz vispārējās, profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādei novada administratīvajā teritorijā un ārpus tās, ja līdz tuvākajai Ozolnieku novada vispārējās izglītības iestādei netiek nodrošināts pašvaldības organizēts skolēnu autobuss vai arī ja izglītojamajam ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nepieciešams vispārējo vai profesionālo izglītību iegūt pēc programmas, kura Ozolnieku novada izglītības iestādēs netiek īstenota.

Kompensāciju varēs saņemt arī tad, ja izglītojamais vispārējo, profesionālo vai profesionālās ievirzes izglītību iegūst citas pašvaldības vispārējās, profesionālajās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs objektīvu iemeslu dēļ (vispārējo, profesionālo vai profesionālās ievirzes izglītību iegūst Ozolnieku novadā neesoša veida vispārējās, profesionālas vai profesionālās ievirzes izglītības programmā).

Kompensācijas par braukšanas izdevumiem varēs saņemt tās ģimenes, kuras Ozolnieku pašvaldībā būs iesniegušas attiecīgu iesniegumu un izziņu no izglītības iestādes, kur izglītojamais mācās, līdz 10. septembrim (par pirmo mācību pusgadu) un 10. janvārim (par otro mācību pusgadu). 

Izdevumu kompensēšanas kārtība un apmērs

Braukšanas izdevumu kompensāciju 100 procentu apmērā izglītojamajiem ir tiesības saņemt par braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja novadā deklarētie izglītojamie apmeklē Ozolnieku novada skolas, izmantojot sabiedrisko transportu (0,5 kilometru rādiusā no dzīvesvietas nav pieejams skolēnu autobuss vai izglītības iestāde ir tālāk par trīs kilometriem no dzīvesvietas), kā arī ja novadā deklarētam izglītojamajam ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nepieciešams vispārējo vai profesionālo izglītību iegūt pēc programmas, kura Ozolnieku novada izglītības iestādēs netiek īstenota; 50 procentu apmērā, ja novadā deklarētie izglītojamie apmeklē citas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes, jo novadā šādu izglītības programmu nav iespējams iegūt; 20 eiro apmērā katru mēnesi, ja novadā deklarētie izglītojamie apmeklē citu pašvaldību profesionālās izglītības iestādes. 

Kompensācijas par braukšanas izdevumiem kārtējā mēnesī izmaksā līdz nākamā mēneša 6. datumam, pamatojoties uz Izglītības nodaļas atzinumu, nolikumu un Domes izpilddirektora rīkojumu. Kompensēti tiek braukšanas izdevumi tikai par darba dienām un ne vairāk kā par diviem braucieniem dienā. Kompensāciju izmaksā iesniegumā norādītajai personai pašvaldības kasē vai pārskaitot uz iesniegumā minēto norēķinu kontu.

Pievieno komentāru

Komentāri 3

komunists

vecas bildes arī inčīgas...

pirms 6 gadiem, 2014.08.21 20:29

ta nu

labāk sakārtotu attiecības ar Jelgavu, lai Ozolnieku skolēniem ir atlaides JAP autobusos, tad nebūtu neko jākompensē

pirms 6 gadiem, 2014.08.25 13:47

Ozolnieku novadā