Nolemj demontēt Ozolnieku skeitparku 2

Ozolnieku skeitparks tiks demontēts, lēmusi Ozolnieku novada dome.

Pavasarī novada būvvalde konstatējusi, ka būvi aizliegts ekspluatēt, un, lai pieņemtu lēmumu par turpmākajām darbībām, pieprasīts neatkarīga speciālista SIA "Troja" atzinums, kas atklāja, ka konstrukcijās ir konstatēti būtiski bojājumi, kurus nav iespējams novērst ar atsevišķu detaļu nomaiņu. Līdz ar to pašvaldībai tika rosināts savu iespēju robežās nomainīt nolietotos skeitparka elementus ar jaunām konstrukcijām.

Pamatojoties uz eksperta atzinumu un ņemot vērā visus lietderības apsvērumus, domes sēdē pieņemts lēmums, ka Ozolnieku skeitparka nolietotie elementi ir pilnībā jānojauc, saglabājot izbūvētā laukuma asfalta segumu. Pašlaik tiek organizētas nepieciešamās formalitātes objekta demontāžai, savukārt Ozolnieku Sporta centra vadība veic cenu aptauju, lai noskaidrotu potenciālos sadarbības partnerus, kuri, apzinot vietējo entuziastu ieteikumus, piedāvātu uzstādīt jaunas skeitparka rampas.

Saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, skeitparka atlikusī bilances vērtība uz 1. jūniju bija 5975 eiro. Konstrukciju atlikusī vērtība tiks izslēgta no pašvaldības bilances.


Foto: Ozolnieku novada dome

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Saule

Bet skeitparks jau ir demontēts, vis aizvākts ,ko vēl tur taisās demontēt?

pirms 2 gadiem, 2018.06.28 09:51

Ozolnieku novadā