Ozolniekos līdz 13. janvārim pagarināts pieteikšanās termiņš transporta kompensācijām skolēniem

Ņemot vērā, ka daļa vecāku tikai pašlaik, atsākoties jaunajam mācību pusgadam, iepazinušies ar informāciju par Ozolnieku novada pašvaldības sniegtajām transporta izdevumu kompensācijām skolēniem, pašvaldība nolēmusi pagarināt iesniegumu termiņu līdz nākamajai otrdienai.

Pašvaldība ziņo, ka vecākiem, kuru bērni saņēma transporta izdevumu kompensācijas par pirmo mācību pusgadu, arī jāraksta jauns iesniegums par otro mācību pusgadu.

Jau ziņots, ka Ozolnieku novada Domes decembra sēdē tika apstiprināts nolikums, kas nosaka kārtību un apmēru, kādā Ozolnieku novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ozolnieku novada administratīvā teritorijā un citās pašvaldībās deklarētajiem skolēniem, kuri iegūst izglītību Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs.

Pašvaldība aicina vecākus, kuru bērniem ir tiesības pretendēt uz transporta izdevumu kompensācijām, uzmanīgi izlasīt nolikumu un uzrakstīt iesniegumu Ozolnieku novada Domei līdz 13.janvārim, aizpildot nolikuma pielikumā ievietoto veidlapu.

Ja vecākiem ir papildu jautājumi par braukšanas izdevumu segšanu, pašvaldība aicina sazināties ar Izglītības nodaļas vadītāju Uldi Gāli (tālrunis 29254061, e-pasts uldis.gale@ozolnieki.lv).

Pievieno komentāru

Ozolnieku novadā