Ozolnieku novada dome apstiprina pārstrādātu kārtību braukšanas izdevumu segšanai skolēniem 9

Ozolnieku novada dome apstiprinājusi saistošo noteikumu formā pārstrādātu kārtību braukšanas izdevumu segšanai skolēniem, kas iepriekš bija apstiprināta pašvaldības nolikuma statusā, aģentūra LETA uzzināja domes sēdē.

Ozolnieku novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja Evita Kairiša aģentūrai LETA skaidroja, ka pēc nolikuma pieņemšanas jautājums par dokumenta juridisko formu tika saskaņots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM).

Kā skaidrojusi ministrija, ņemot vērā, ka Ozolnieku novada pašvaldība ir paplašinājusi Ministru kabineta noteikumos Nr.872 noteiktās izglītojamo kategorijas, kas ir tiesīgas saņemt kompensāciju par braukšanas izdevumiem, nolikumā noteiktais attiecas uz publisko tiesību jomu, līdz ar to braukšanas maksas atvieglojumi un kārtība, kādā personai tiek segti braukšanas izdevumi, nosakāma ar saistošajiem noteikumiem.

Līdz ar to 12.augustā apstiprinātais nolikums vakar tika pieņemts kā saistošais noteikums, papildus precizējot kompensācijas saņemšanai iesniedzamos braukšanas izdevumus apliecinošus dokumentus.

Kāds Ozolnieku novada iedzīvotājs aģentūrai LETA pastāstīja, ka viņš nav bijis mierā ar kārtību, kāda sagatavota pašvaldības nolikumā, tāpēc vēl augustā, drīz pēc nolikuma apstiprināšanas, rakstījis vēstuli VARAM.

"Nolikums ir iekšējais normatīvais akts, tas nekādā ziņā nav saistošs iedzīvotājiem un uz tā pamata izmaksāt vai atteikt kompensāciju izmaksu ir prettiesiski. Pieņemot iekšējos normatīvos aktus, pašvaldībai tie nav jāsūta saskaņošanai uz VARAM, kas veic to tiesiskuma kontroli. Tagad ir sanākusi situācija, ka iekšējie normatīvie akti sabiedrībai ir nokomunicēti kā ārējie, turklāt to tiesiskuma kontrole nav veikta," skaidroja iedzīvotājs.

VARAM pārstāvis viņam atbildējis, ka "ministrija neveic kontroli pār pašvaldības izdotu administratīvo aktu tiesiskumu, līdz ar to nav tiesīga sniegt atzinumu par tiesiskumu". Tomēr atbildē tika minēts, ka ministrija ir lūgusi Ozolnieku novada domi atcelt nolikumu, jo ar saistošajiem noteikumiem nosakāmi braukšanas maksas atvieglojumi un kārtība, kādā personai tiek segti braukšanas izdevumi.Braukšanas izdevumus 100% apmērā kompensē, ja Ozolnieku novadā deklarētais izglītojamais apmeklē Ozolnieku novada izglītības iestādi, izmantojot sabiedrisko transportu, un 0,5 kilometru attālumā no izglītojamā dzīvesvietas nav pieejams pašvaldības transports izglītojamo pārvadājumiem un/vai izglītības iestāde ir tālāk par trim kilometriem no skolēna dzīvesvietas.

Tāpat 100% apmērā kompensē braukšanu, ja izglītojamais apmeklē citu novadu izglītības iestādi, izmantojot sabiedrisko transportu, un izglītojamajam ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nepieciešams vispārējo vai profesionālo izglītību iegūt pēc programmas, kura Ozolnieku novada izglītības iestādēs netiek īstenota.

Savukārt 50% apmērā braukšanas izdevumus sedz, ja Ozolnieku novadā deklarēts skolēns vispārējo, profesionālo vai profesionālās ievirzes izglītību iegūst citas pašvaldības vispārējās, profesionālajās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs objektīvu iemeslu dēļ (vispārējo, profesionālo vai profesionālās ievirzes izglītību iegūst Ozolnieku novadā neesoša veida vispārējās, profesionālas vai profesionālās ievirzes izglītības programmā).

Braukšanu kompensē līdz 20 eiro apmērā mēnesī, ja Ozolnieku novadā deklarētais izglītojamais apmeklē profesionālo vai profesionālās ievirzes izglītības iestādi citos novados.

Kompensēti tiek braukšanas izdevumi tikai par darba dienām un ne vairāk kā par diviem braucieniem dienā.

Izglītojamo braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšanai izglītojamo vecāki līdz katra mēneša 6. datumam Ozolnieku novada domē iesniedz izziņu par izglītības iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī un braukšanas izdevumus apliecinošus dokumentus (mēnešbiļetes vai braukšanas biļetes) par iepriekšējo mēnesi, pielīmētus uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot maršrutu un kopējo izmaksu summu.

Vairāki Ozolnieku novada iedzīvotāji aģentūrai LETA pauduši, ka viņiem nedraudzīga un dažiem pat nepieņemama šķiet šī prasība skolēnam uzglabāt katra brauciena biļeti un tās vēlāk līmēt kopā, kā arī katru mēnesi no jauna prasīt Jelgavas skolai izziņu par apmeklējumu. Daži šo iemeslu dēļ nolēmuši atteikties pretendēt uz atlīdzību.

Pēc Ozolnieku novada domes sēdē izskanējušās informācijas, patlaban braukšanas izdevumu kompensācijai pieteikti tikai aptuveni 20 skolēni.

Iedzīvotājs, kurš sazinājās ar VARAM, komentēja, ka saskata problēmu arī tajā, ka nepamatoti ir noteikts trīs kilometru attāluma ierobežojums līdz mācību iestādei vai puskilometra - līdz skolēnu autobusam (ja tuvāk, tad nesaņem kompensācijas), līdz ar to, viņaprāt, cilvēki tiek maldināti par iespējām saņemt kompensācijas.

Domes sēdē atsevišķi deputāti interesējās, vai nav iespējams brīvāk paplašināt braukšanas kompensāciju saņēmēju loku, kā to īstenojot, piemēram, Jelgavā un vai Jelgavas maršruta autobusu gadījumā neesot iespējams aiztaupīt birokrātiju, pašvaldības līdzmaksājumu automātiski pievienojot skolēna kontam, kā to īsteno pašvaldība Jelgavā.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis (ZZS) deputātiem skaidroja, ka, piemēram, Jelgavas pilsētas pašvaldība, kura veic maksājumus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, tomēr esot turīgāka nekā Ozolnieku novada pašvaldība, tāpēc varot atļauties vairāk. Savukārt iespēju īstenot elektronisku saslēgšanos ar skolēna kartes maksājumiem domes sēdē nekomentēja.LETA jau ziņoja, ka ne tikai Jelgavas pilsētas, bet arī Jelgavas novada pašvaldība atbalsta pilsētas 2012.gadā ieviesto "SEB bankas" skolēnu apliecību sistēmu norēķiniem autobusos, lai nokļūtu uz pilsētas skolām, taču novadam no pilsētas atšķiras braucienu skaita ierobežojumi.

Jelgavas novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone aģentūru LETA iepriekš informēja, ka kārtība novada skolēniem ir līdzīga pilsētas skolēniem, un arī pašvaldības līdzmaksājums tiek ieskaitīts automātiski. Vispārējās izglītības skolās Jelgavas novada skolēnam pašvaldība sedz pusi ceļa izdevumu, ja viņš braukā uz skolu pilsētā bez papildu nosacījumiem. Tāpat nemainīga palika novada iepriekšējā atbalsta kārtība, un bērni, kuriem ceļa izdevumus uz skolu pašvaldība sedza pilnā apmērā, tāpat pilnā apmērā tos saņem, lietojot arī jauno "SEB bankas" Jelgavas skolēnu apliecību.

Galvenā atšķirība starp novadu un pilsētu šajā norēķinu sistēmā ir tēriņu limits katram skolēnam. Ja pilsētas skolēns autobusā ar atlaidi var braukt līdz astoņām reizēm dienā, tad Jelgavas novada skolēnam atlaide pieejama tikai diviem braucieniem dienā - no mājām uz skolu un atpakaļ, iepriekš skaidroja Kaņepone.

Jau ziņots, ka kopš 2013.gada 1.janvāra Jelgavas pilsētā deklarētie skolēni saņem braukšanas maksas atvieglojumu 80% apmērā no skolēnu braukšanas maksas sabiedriskajā transportā. Jelgavas novadā deklarētajiem skolēniem, kuri braukā uz skolu pilsētā, pašvaldības nodrošinātā atlaide ir 50% apmērā diviem braucieniem dienā.

Savukārt šā gada 1.augustā stājās spēkā Jelgavas pilsētas domes 26.jūnija lēmums palielināt braukšanas maksu SIA "Jelgavas autobusu parks" (JAP) pilsētas autobusos, pasažieriem ar "Jelgavas iedzīvotāja karti" vai "Jelgavas skolēna apliecību" ar tai piesaistīto "SEB bankas" kontu to palielinot no 70 centiem līdz 85 centiem, bet tiem, kam nav Jelgavas pilsētas iedzīvotāja norēķinu kartes, maksa augusi no 70 centiem līdz vienam eiro.

Pievieno komentāru

Komentāri 9

Nevaru vien nopriecāties

Cik skaistus „zaļos datoriņus” Ozolnieku novada Domes deputāti izmanto savam darbam un cik daudz informācijas tajos var iegūt!

pirms 6 gadiem, 2014.09.10 14:34

sint

izrādas iet 3 km ir ok un priekš pamatskolēna ziemas laikā tas ir sīkums. Tā vismaz domā dome un skola.

pirms 6 gadiem, 2014.10.01 15:50

inta

aha, un pofig ja sākumskolas mazulis dzīvo 2600 m no skolas...viņš var ziemā un lietū pārsalis čāpot uz mājām , kamēr citi vizinās siltā autobusā....miskaste ne dome!

pirms 6 gadiem, 2014.09.21 08:21

uldis

Tā nav. Visi, kas dzīvo Ozolniekos ir tiesīgi saņemt transporta kompensācijas. Apskaties 872.MK noteikumu 10.punktu
Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9.klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Ozolnieku novadā nav pilsētas teritorijas, domes saistošie noteikumi ir zemāka spēka dokuments, tā kā ej un pieprasi.

Gan jau nākošajā sēdē grozīs šos pašus noteikumus izmetot attāluma ierobežojumu.

pirms 6 gadiem, 2014.09.21 12:19

nja

redz, kā! Žēl, ka ātrāk nezināju, ka ir tādi MK noteikumi, jo pieteikties jau varēja tikai 10.septembrim. Vai arī šis ierobežojums varbūt ir pretrunā ar MK noteikumiem?

pirms 6 gadiem, 2014.09.29 14:15

uldis

Īsumā ejiet un pieprasiet. Pieņemtajos saistošajos noteikumos (tie vēl nav spēkā, jo nav publicēti) nav pieteikšanās līdz 10.septembrim. Kājas šim datumam aug no vecā nolikuma, kurš nebija saistošs nevienam iedzīvotājam, jo bija pieņemts kā iekšējais normatīvais akts (jāievēro tikai pašvaldības darbiniekiem).
Šobrīd, līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, kādā formā un līdz kuram datumam ir jāiesniedz nekur nav noteikts.
Šeit saite uz saistošo noteikumu projektu http://ozolnieki.lv/images/userfiles/file/projekti/09.09.2014.Noteikumi_brauks_izdev_proj.doc

pirms 6 gadiem, 2014.09.29 22:34

Edžiņš

Mācos Zaļeniekos profenē, hmm braukšu ar mašīnu uz skolu un degvielas čekus spraudīšu uz nagliņas..Paldies jums!

pirms 6 gadiem, 2014.09.27 21:53

mamma

ari dabuju vest bernu uz olaini del ozolnieku skolotajiem un direktrises lai dome maksa vajag iet virsu lai paskatas kas skolas notiek dara ka un ko grib

pirms 6 gadiem, 2014.09.28 22:57

Ozolnieku novadā