Ozolnieku novada pašvaldības budžeta izdevumi par 18 procentiem pārsniedz ieņēmumus 5

Ozolnieku novada pašvaldības budžeta izdevumi šogad plānoti 17 232 900 eiro apmērā, kas ir par 18 procentiem vairāk par ieņēmumiem, liecina novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi par 2018. gada budžetu.

Konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2018. gadā prognozēts 14 647 985 eiro apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi 14 316 655 eiro un speciālā budžeta ieņēmumi 331 330 eiro.

2018. gadā plānoto izdevumu kopējais apjoms ir 17 232 900 eiro, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi 16 755 283 eiro, speciālā budžeta izdevumi 476 590 eiro un ziedojumu budžeta izdevumi 1027 eiro.

Tāpat kā 2017. gadā, 2018. gada plānoto pamatbudžeta ieņēmumu lielākais īpatsvars veidojas no nodokļu ieņēmumiem, kas šajā gadā kopumā plānoti 7 891 811 eiro apmērā, un tie ir 55 procenti no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Otru lielāko ieņēmumu sadaļu veido valsts transferti – 3 543 507 jeb 25 procenti, kas piešķirti pedagogu atalgojuma, sociālās palīdzības nodrošināšanai un ES līdzfinansētu projektu realizācijai.

Lielāko izdevumu apjomu – 35 procentus no visiem 2018. gada izdevumiem – veido izdevumi izglītības funkciju nodrošināšanai. Savukārt pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2018. gada pamatbudžetā paredzēti 4 607 080 eiro, un tas ir 27 procenti no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem 2 584 915 eiro un aizņēmumu pamatsummas atmaksu 208 576 eiro apmērā ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā 2 636 287 eiro apmērā un aizņēmuma no Valsts kases – 425 000 eiro. Plānots arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumu gada beigās 414 083 eiro apmērā.

Ilgtermiņa aizņēmumi šogad paredzēti Salgales pamatskolas stadiona projektēšanai un izbūvei, jauna autobusa iegādei, kā arī pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai ES finansētajam ūdensapgādes un kanalizācijas projektam Zvaigžņu ielas rajonā. Sekmīgas ES struktūrfondu projektu īstenošanas gaitā pašvaldība 2018. gadā plāno atgūt finansējumu 943 296 eiro apmērā.


Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Komentāri 5

Ivars

Liepiņš Ozolniekus jau sāk parādos dzīt?

pirms 3 gadiem, 2018.01.24 11:33

Andris

Kamēr balsosiet par Daini, tikmēr arī nebrīnieties par vairāku miljonu aizņēmumiem.

pirms 3 gadiem, 2018.01.24 17:11

Gaisma

Papētiet skaitļus un ciparus, cik aizņēmās Pēterīša laikā, un tad runājiet! Ka tik pabļaut ...

pirms 3 gadiem, 2018.01.24 20:43

auditors

Rāviņa kabatas lapeles ZZ žurnālisti pat nespēj saprast, ka valsts un pašvaldību budžeti pēc likuma nevar būt nesabalansēti, t.i., ar zaudējumiem! Savā riebumā pret Ozolnieku novadu priekš ZZ tādi "sīkumi" nav svarīgi...

pirms 3 gadiem, 2018.01.26 07:51

Kāpēcīts

lieli parādi visa LATVIJA dzīvo parādos. Gribētos zināt cik pareizi un kur šī naudiņa aiziet.

pirms 3 gadiem, 2018.02.08 10:59

Ozolnieku novadā