Ozolnieku un Jelgavas jaunieši aktīvi iesaistās projektā “Proti un dari!”

Aptuveni 800 jauniešu pērn Latvijā piedalījušies projektā “Proti un dari!”, no tiem 19 jauniešu ir no Ozolnieku novada, 57 no Jelgavas, bet astoņi – no Jelgavas novada. Projekta “Proti un dari!” mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Projekta laikā no 2016. gada sākuma līdz 2017. gada beigām vairāk nekā 400 jauniešu to noslēguši ar pozitīvu rezultātu, piemēram, sākuši darba gaitas vai nodibinājuši savu uzņēmumu, informē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras speciāliste Kintija Bulava.Arī Ozolnieku novada pasākumā “Aktīvā zīle 2017”, kur tika godināti aktīvie, iniciatīvas bagātie un drosmīgie jaunieši, nominācijas ieguva projektā “Proti un dari!” iesaistītie Santa Logina un Oskars Graudumnieks.

S.Logina ir jaunā māmiņa, kura projektā “Proti un dari!” iesaistījās četrus mēnešus. Projekta gaitā līdztekus citām aktivitātēm Santa sāka mācīties bērnu uzraudzības kursos. Jauniete apguva zināšanas, prasmes un iemaņas bērna uzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī ieguva apliecību par profesionālās pilnveides izglītību. Otrs projekta dalībnieks O.Graudumnieks tiek raksturots ne tikai kā aktīvs dalībnieks jauniešu organizētos pasākumos un aktivitātēs, bet arī kā ideju autors, organizators un plānotājs. Oskars paralēli aktīvai darbībai projektā “Proti un dari!” šajā īsajā laika periodā ir paspējis piedalīties vēl vairākos projektos, kur atbildīgi pārstāvējis Ozolnieku novada pašvaldību.

Jaunatnes starptautisko pro­grammu aģentūras sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām īstenotā projekta “Proti un dari!” uzdevums ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekts “Proti un dari!” ilgst no 2014. gada septembra līdz 2018. gada decembrim, tā kopējais finansējums ir 8 999 975,19 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 7 649 978,91 eiro un valsts budžeta finansējums – 1 349 996,28 eiro.


Attēls: jauniesi.ventspils.lv

Pievieno komentāru

Ozolnieku novadā