Piektdien ekspluatācijā nodos Ozolnieku attīrīšanas iekārtas

Rīt pulksten 10 Druvenieku ceļā 10 Ozolniekos svinīgi atklās notekūdeņu attīrīšanas ietaises, kas izbūvētas ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Tās nodrošina kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu Ozolnieku ciemā, informē pašvaldība.

Jau decembrī pabeigta projekta daļa, kuras laikā izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – priekšattīrīšanas un ražošanas ēka, kā arī 150 kvadrātmetru plašs dūņu laukums ar nojumi.

Notekūdeņi attīrīšanas iekārtām tiek piegādāti no Ozolnieku ciema sadzīves kanalizācijas tīkliem, ko uzņēmums «ozolnieku KSDU» turpina rekonstruēt un pilnveidot šā projekta gaitā. 

Ietaisēm izbūvēts notekūdeņu pieņemšanas punkts no autocisternām, lai apkalpotu klientus, kuru mājokļi nav pieslēgti sadzīves kanalizācijas tīkliem.

Galvenais būvuzņēmējs ir SIA «Siltums jums», kas būvdarbus paveicis pirms plānotā termiņa, turklāt labā kvalitātē, piebilst pašvaldības kapitālsabiedrība.

Pievieno komentāru

Ozolnieku novadā