Reorganizēs Jaunpēternieku bibliotēku 2

No 1. aprīļa tiks reorganizēta Jaunpēternieku bibliotēka Ozolnieku novadā, lēmuši novada domes deputāti.

Cenu pagasta Jaunpēternieku bibliotēka ir mazākā no piecām novada bibliotēkām, kuras apkalpojamā teritorijā ir deklarēti 69 iedzīvotāji Jaunpēterniekos un 203 iedzīvotāji Dalbē. Pēdējo piecu gadu laikā bibliotēkas lasītāju skaits bijis 34–113, bibliotēkas vadītāja strādā nepilnu darba slodzi – 24 stundas nedēļā. Tāpēc dome lēmusi, ka ir lietderīgi reorganizēt bibliotēku, pārveidojot to par Ozolnieku novada Centrālās bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktu.

Plānots, ka no 1. aprīļa apkalpošanas punkts trīs reizes nedēļā tiks atvērts lasītājiem, kam nepieciešams klātienē apmeklēt bibliotēku, lai lietotu internetu, datorus, saņemtu un nodotu iespieddarbus. Tāpat izsniegšanas punktam tiks abonēti periodiskie izdevumi, bet netiks iegādātas grāmatas, grāmatu izsniegšanai tiks izmantoti citu novada bibliotēku krājumi. Nepieciešamības gadījumā reizi nedēļā tiks organizēts pašvaldības transports pieprasīto iespieddarbu piegādei izsniegšanas punktā.

Bibliotēkas vadītāja no 1. aprīļa strādās kā bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta darbiniece, taču noteiktais nepilnais darba laiks un mēnešalga viņai tiks saglabāti.


Foto: no arhīva


Pievieno komentāru

Komentāri 2

VVV

Nu kāpēc tam nepriecāties? Varbūt novada Domes deputāti arī nobalsos par tīra ūdens un atbilstošas Eiropas prasībām kanalizācijas izveidei Jaunpēterniekos un Dalbes ciemā.

pirms 3 gadiem, 2018.02.23 12:25

Ozolnieku novadā