Ozolnieku novads no VARAM vēlas sagaidīt izvērtējumu par katru pašreizējo Latvijas novadu 20

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai pirms likumprojekta "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums" virzīšanas izskatīšanai pirmajā lasījumā jāpieprasa no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izvērtējums atsevišķi par katru pašreizējo Latvijas novadu, norādīts Ozolnieku novada pašvaldības Valsts prezidentam, Ministru prezidentam, komisijai, Saeimas frakcijām un Latvijas pašvaldību savienībai nosūtītajā vēstulē.

Vietvara uzskata, ka likumprojekts ir iesniegts Saeimā, pārkāpjot normatīvo aktu prasības, konkrēti tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtību, kurā aprakstīts izvērtējums, kas jāveic pirms tiesību akta projekta izstrādes. Proti, ministrijai bija pienākums izvērtēt iespējamās alternatīvas, novērtēt projekta izmaksu samērīgumu pret ieguvumiem, sociālo ietekmi, ka arī precīzi pamatot normatīvā akta nepieciešamību.

"Šāds visaptverošs izvērtējums nav atrodams ne likumprojekta anotācijā, ne ar likumprojektu saistītajos konceptuālajos un informatīvajos ziņojumos, kas izskatīti Ministru kabinetā vai ir pieejami VARAM mājaslapā internetā," norāda novada dome, kura uzskata, ka, lai likumprojektu būtu iespējams kvalitatīvi izskatīt Saeimā, nepieciešams pieprasīt no ministrijas līdzvērtīgu vai pat plašāku izvērtējumu par katru no Latvijas novadiem.

Novada dome savā vēstulē arī pauž, ka novads atbilst visām pašlaik spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām gan iedzīvotāju skaita, gan pašvaldības funkciju izpildes ziņā. Tāpat tas atbilst VARAM izstrādātā likumprojektā izvirzītajiem novadu izveidošanas noteikumiem. Proti, Ozolnieku novada teritorija ir ģeogrāfiski vienota, iedzīvotāju skaits pēdējo desmit gadu periodā ir konsekventi audzis. Savukārt reģistrētais bezdarbs novadā septembra beigās bija 2,9%, kas ir mazāks gan par Rīgā reģistrēto bezdarba līmeni, gan par Zemgales reģiona un Pierīgas statistiskā reģiona vidējo bezdarba līmeni.

Vēstulē arī norādīts, ka ārvalstu ieguldījumi Ozolnieku novadā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā pārsniedz 25 miljonus eiro, bet pērn 100 uzņēmumu ar lielāko apgrozījumu Ozolnieku novadā kopējais apgrozījums bija 179 728 065 eiro. Tādējādi Ozolnieku novads izpildot arī likumprojektā paredzēto kritēriju - novadam ir acīmredzami iespējama ilgtspējīga teritorijas ekonomiskā attīstība un pašvaldība jau ir pierādījusi savu spēju teritorijai piesaistīt nozīmīgas investīcijas.

Pašvaldība arī argumentē, ka Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajā skolu kartē Ozolnieku vidusskolu paredzēts saglabāt vidusskolas statusā, turklāt novadā esot iespējams izveidot efektīvu izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu iestāžu tīklu, sabiedriskā transporta un ceļu tīklu, kā arī komunālās saimniecības tīklu. Tāpat teritorija esot optimāli izveidota, lai pašvaldība varētu patstāvīgi nodrošināt tai likumos noteikto autonomo funkciju izpildi, izņemot gadījumus, ja likumos noteikts citādi. Norāda dome arī uz to, ka novadā tiek organizēts ministrijas ieskatā īpaši svarīgs sociālais pakalpojums - aprūpe mājās.

"VARAM gan savā publiskajā retorikā, gan likumprojekta anotācijā balstās uz nepareizu pieņēmumu, ka mazāka pašvaldība ir dārgāka tās iedzīvotājiem. Šī retorika neatbilst pat pašas ministrijas apkopotajiem datiem, no kuriem skaidri redzams, ka Jelgavas pilsētas vidējie administratīvie izdevumi uz vienu iedzīvotāju četros gados ir bijuši 85,8 eiro, Jelgavas novadā šie izdevumi ir bijuši 98 eiro uz vienu iedzīvotāju, kamēr Ozolnieku novadā ievērojami mazāki - 59,1 eiro uz vienu iedzīvotāju," secinājusi novada dome.

Paradoksāli vietvarai šķiet tas, ka likumprojekta anotācijā VARAM kā argumentu teritoriju apvienošanas nepieciešamībai min to, ka pašvaldības par daudz sadarbojas savu funkciju izpildē, kas ministrijas ieskatā pierāda pašvaldību nespēju patstāvīgi izpildīt savas funkcijas. Tajā pašā laikā citos apvienošanu pamatojošos dokumentos VARAM pārmet pašvaldībām savu autonomu sistēmu izveidi, kas "notikusi, nerēķinoties ar pilsētas piedāvātajām iespējām".

Vēstulē tiek atgādināts arī, ka pašvaldības veiktajā sabiedriskajā apspriešanā lielākā daļa iedzīvotāju iebildusi pret novada pievienošanu Jelgavai un Jelgavas novadam.

Tāpēc vēstulē, ko parakstījis novada domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš (LRA), Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai tiek lūgts pirms likumprojekta virzīšanas izskatīšanai pirmajā lasījumā pieprasīt no VARAM vispusīgu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos pamatojošu izvērtējumu atsevišķi par katru pašreizējo Latvijas novadu. Tāpat nepieciešams uzdot VARAM precizēt iesniegto likumprojektu un tā pielikumus, saglabājot Ozolnieku novadam atsevišķa novada statusu ar administratīvo centru Ozolniekos un nepievienojot Ozolnieku novadu Jelgavai un Jelgavas novadam. Uz komisijas sēdi Liepiņš lūdz uzaicināt arī novada domes pārstāvi.

Jau ziņots, ka Saeima šodien izskatīšanai parlamenta Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā nodevusi grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas piedāvā reformas rezultātā 119 pašvaldību vietā Latvijā izveidot 39 vietvaras.

Likumprojekts paredz izveidot 34 novadus, kā arī saglabāt republikas pilsētas statusu Rīgai, Jūrmalai, Daugavpilij, Liepājai un Rēzeknei. Attiecīgi plānots, ka reforma neskars minētās piecas republikas pilsētas un arī četrus novadus - Alūksnes, Gulbenes, Līvānu un Salaspils novadus.

Vienlaikus, lai nodrošinātu Olaines novada ģeogrāfisku vienotību, likumprojektā arī ietverts punkts, kas uzdod Olaines un Ķekavas novadu pašvaldībām vienoties par robežas grozīšanu.

Tāpat vēstīts, ka sabiedriskajā apspriedē par plānoto teritoriālo reformu Ozolnieku novadā piedalījušies 9% iedzīvotāju, lielākajai daļai iestājoties pret to, kā arī paužot bažas par iespējamu nevienlīdzīgu interešu pārstāvniecību, sociālo pakalpojumu groza samazināšanos un citiem jautājumiem.

Noraidošo viedokli par reformu pauduši 837 apspriešanas dalībnieki - viņi norādījuši, ka nevēlas Ozolnieku novada apvienošanu ar Jelgavas novadu un Jelgavu. Savukārt 42 apspriešanas dalībnieki atbalstījuši administratīvi teritoriālās reformas ideju. Vēl trīs apspriešanas anketas atzītas par nederīgām vai sabojātām.

Foto: no arhīva

 

Pievieno komentāru

Komentāri 20

Reformai ir jābūt!

Nedrīkst būt tā, kā Liepiņš vēlas!

pirms gada, 2019.10.24 22:02

Gunis Štālīts

Tik tiešā, laikam palicis galīgi debils. Agrāk pat iedomāties nevarēju, jo likās stipri normāls.

pirms gada, 2019.10.25 07:51

to Guntis

Kā tavuprāt izpaužas viņa debilitāte? Aizstāvot Ozolnieku novada saglabāšanu?!

pirms gada, 2019.10.25 07:55

vietējais

Kā tad viņš to dara? Stāstot cik labi ir dzīvot Ozolnieku pagastā. A kā ir Salgalē un Cenu pagastā? Cik noprotu Ozolnieki neizpilda kritērijus ar iedzīvotāju skaitu nu tad cik blakus esošos pagastus Jelgavas novadā viņš apmeklējis un cik no tiem izteikuši velmi pievienoties Ozolniekiem? Tukš d..., kas sapratis, ka nepaspēs realizēt savas personīgās iegribas.

pirms gada, 2019.10.25 09:52

Kozinda

Ozolnieku argumenti izskatās pamatoti, tikai vai šī valdība ir spējīga domāt un diskutēt, tas ir neatbildēts jautājums.

pirms gada, 2019.10.25 07:53

G.A.

Liepiņš turpina sevi par izsmieklu taisīt. Āksts!

pirms gada, 2019.10.25 08:56

fuktuk

Atkal pilnmēnes, kā toreiz ar tām lidmašīnām.

pirms gada, 2019.10.25 09:54

9

Piedalījās 9 procenti iedzīvotāju un vēl daļa no tiem bija par reformu. Dainim pašam smiekli nenāk un tie ir argumenti kaut ko pieprasīt.

pirms gada, 2019.10.25 10:47

priekš to Guntis

Jā, debilitāte ir iekš tā. Vēl lielāka debilitāte būtu, ja Ozolnieku novadā nodibinātu vēl sīkākus kādus 5 novadiņus, ar šodienas novada štatu katrā novadiņā un algām katram novadiņa amatu aizpildītājam vēl lielāku nekā tagad novadā. Tad varētu dīrāt iedzīvotājus, lai maksā par savu īpašumu, ko nopelnījuši, ko sūrā darbā uzcēluši, lai maksā par gaisu, ko ieelpo un par kaitīgo gāzi, ko izelpo un tā uz priekšu.

pirms gada, 2019.10.25 11:28

tieši tā

Tieši Liepiņš nākot pie varas sāka nežēlīgu īpašuma nodokļu piedziņu. Lielijās kā viņa laikā tiek piedzīts šis nodoklis. Es protams neatbalstu tos bagātos kam pilns ar īpašumiem bet maksāt ļaunprātīgi atsakās, bet kādus tad atvieglojumus Liepiņš ieviesa tiem kas visu mūžu dzīvo Ozolniekos godprātīgi maksājuši nodokļus utt. Nē atvieglojumi tiem kas nāks uz visu gatavu, tiem, kas deklarēsies Ozolniekos. Tā izpaužas Liepiņa rūpes par novada iedzīvotājiem. Kauns.

pirms 12 mēnešiem, 2019.10.25 11:44

91%

Cik var liet! Labāk pastāsti, cik katram iedzīvotājam izmaksā attistības un plānošanas daļa, kuras atlīdzībai vien atvēlēti 180 tūkst.

pirms 12 mēnešiem, 2019.10.25 11:59

būvvalde

Jā un vēl būvvalde, kas risina Liepiņa personīgās intereses. Jāpiebilst arī vietnieka štata vieta Akmentiņa personā, bet ko īsti dara nav saprotams. Varētu gada beigās atskaitīties ko paveicis iedzīvotaju labā saņemot šādu algu.

pirms 12 mēnešiem, 2019.10.25 13:59

vietējais

A kur var redzet administratīvās izmaksas Ozolnieku pašvaldībā. Gribētos salīdzināt ar iepriekšējo sadaukumu.

pirms 12 mēnešiem, 2019.10.26 09:22

savējais

mājas lapā sadaļā budžets var skatīties pa gadiem. Kaut kad papētīju un ir skaidrs, ka administrācijas izdevumi ir krietni auguši Liepiņa sasaukuma laikā.

pirms 12 mēnešiem, 2019.10.26 13:16

Tikai fakti

Vispārējie valdības dienestu izdevumi Ozolnieku novadā
2016.gads 674 243€, uz 1 iedzīvotāju 63,76€
2019.gads 972 784€, uz 1 iedzīvotāju 90,87€

pirms 12 mēnešiem, 2019.10.27 09:28

vietējais

Nebrīnos par šiem cipariem. Tik pilna Ozolnieku dome ar dažādiem nodaļu priekšniekiem un viņu vietniekiem nekad nav bijis. Rēāli, kas strādā un saprot ko un kā efektīvi darīt nav. Tā ir tā izslavetā Daiņa un viņa atbalstītāju rūpes par iedzīvotājiem. Saimniecības daļa vien izceļās priekšnieks vietnieks utt. tikai, kas zāli pļauj un lapas grābj nav.

pirms 12 mēnešiem, 2019.10.27 09:36

pārsteigtais

Liepiņš pa pasauli klaigā, ka Ozolnieku administrācijas izdevumi ir 59eur uz iedzīvotāju. Melis! melo kā Ušakovs!!!

pirms 12 mēnešiem, 2019.10.28 15:19

Peoplex

Gadu laikā ir paceltas algas lielai daļai, ja ne visiem darbiniekiem, kādam vairāk, kādam mazāk...

pirms 12 mēnešiem, 2019.10.28 18:57

gunča

Man normāli pacēla. Varu atļauties desu un sviestu.

pirms 12 mēnešiem, 2019.10.28 20:57

Peoplex

Algas ir jāceļ, cilvēki nevar dzīvot ar mazu algu, labus darbiniekus tā nepiesaistīsi un nenoturēsi. Cilvēkiem gribas arī dzīvot ne tikai izdzīvot, visam ceļas cenas, algām loģiski ar jāceļas, tā jau cilvēkresursi Latvijā ir štruntīgā situācijā algu ziņā.

pirms 12 mēnešiem, 2019.10.29 10:01

Vietējās ziņas