Ozolnieku pašvaldība strīdas ar LLU par meža īpašumtiesībām

Lai arī Ozolnieku novada pašvaldība paziņojusi par vajadzību iegūt savā īpašumā LLU Meža pētīšanas stacijas pārziņā esošo Ozolnieku mežu 64 hektāru platībā, LLU un tās pakļautībā strādājošā Meža pētīšanas stacija šo īpašumu atdot negrasās. Tur notiek meža zinātniskā izpēte un turklāt šoziem tiks turpināta mežizstrāde. Savukārt pašvaldības vēlme ir Ozolnieku mežā attīstīt slēpošanas trasi.  

Mežu izcērt samērīgi
Ozolnieku mežā iesākto sanitāro un izlases cirti Meža pētīšanas stacijā plāno pabeigt līdz pavasarim. LLU Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis secina, ka, izcērtot bīstamos un kukaiņu inficētos kokus, tiks uzlabota Ozolnieku meža kvalitāte un iedzīvotāji varēs atpūsties drošākā un sakārtotākā vidē. “Plānotā cirtes intensitāte (64 kubikmetri koksnes uz hektāru) ir neliela, un tas negatīvi neietekmēs meža ekoloģisko un rekreatīvo vērtību,” paskaidro L.Sisenis. Viņš piebilst, ka 2016. gadā, uzsākot Ozolnieku mežā veicamo darbu plānošanu, Meža pētīšanas stacija vienojās ar tolaik vēl Pētera Veļecka vadīto Ozolnieku pašvaldību. Vienlaikus augstskola nelika šķēršļus ne slēpošanas trases izveidei, ne tai piegulošās infrastruktūras iekārtošanai. Dekāns uzsver, ka Meža pētīšanas stacija ir gatava Ozolnieku iedzīvotājiem un pašvaldībai skaidrot pieņemtos mežsaimnieciskos lēmumus un ir atvērta līdzvērtīgai sadarbībai.  

Zinātnieki vērtē, kā mežu ietekmē cilvēks
Pamatojot to, kāpēc LLU nepiekrīt minētā meža nodošanai pašvaldībai, L.Sisenis uzsver, ka šī teritorija ir būtiska, lai pētītu antropoloģiskā jeb cilvēka saimnieciskās darbības spiediena ietekmi uz meža ekosistēmām.  
L.Sisenis min arī to, ka Ozolnieku slēpošanas trase vēl nav nodota ekspluatācijā un tātad iedzīvotāji šajā objektā atrasties nedrīkstētu. Viņš atgādina, ka mežizstrādes darbi tiek veikti saskaņā ar darba drošības prasībām, kas nepieļauj nepiederošu personu atrašanos šajā vietā. 

Pašvaldība var ieguldīt vienīgi savā īpašumā
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš ir noskaņots nepiekāpīgi, lai Meža pētīšanas stacijas apsaimniekotos 64 hektārus meža iegūtu pašvaldības īpašumā. “Ar Meža pētīšanas stacijas pārstāvjiem mēs tikāmies Zemkopības ministrijā, kur mums tika oponēts, ka pašvaldībai ir iespējas ieguldīt naudu un piesaistīt ES līdzekļus ne savā īpašumā. Taču vismaz Ozolnieku novadā līdz šim nekas tāds nav praktizēts.” Latvijas Pašvaldību savienības padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča spriež līdzīgi: “Kaut arī valsts (Meža pētījumu stacija ir valsts struktūra – red.) un pašvaldības īpašumi ir publiski, pašvaldība naudu drīkst ieguldīt vienīgi savā īpašumā. Vēl jo nepārprotamāk tas attiecas uz ES finansējuma piesaisti.” 
D.Liepiņš uzsver, ka Meža pētīšanas stacija līdz šim bijis diezgan nevīžīgs Ozolnieku meža apsaimniekotājs. Pagājušajā Lielajā talkā viņš pats iznesis no meža desmit maisu ar atkritumiem. “Šis mežs ir vairākkārt dedzis. Tur bija ierīkota nelegāla mājdzīvnieku kapsēta,” piebilst D.Liepiņš. 

Veidojas slēpotāju sastrēgumi
Sportiskais Ozolnieku novada domes deputāts Ervīns Vēveris, kurš jau daudzus gadus slēpo un skrien šajā mežā, teic, ka slēpošanas trases labiekārtošanā vajadzētu vēl ieguldīt līdzekļus, jo vietām uzkalniņi ir tik stāvi, ka tur veidojas neveiklu slēpotāju sastrēgumi. E.Vēveris ir pamanījis, ka trasi izmanto ne tikai Ozolnieku iedzīvotāji, bet arī jelgavnieki.  
Savukārt Meža pētījumu stacija nodrošina nepieciešamo, lai mežizstrādes gaitā neciestu Ozolnieku pašvaldības šogad ierīkotais slēpošanas trases apgaismojums.
Meža pētīšanas stacija ir Latvijas valsts mežzinātnes institūta “Silava” un LLU dibināta publiska aģentūra, kuras uzdevums ir apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus. Latvijā tā apsaimnieko 28 tūkstošus hektāru meža, no tiem Jelgavas apkārtnē – ap četriem tūkstošiem hektāru.


Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Foto: Ozolnieku novada pašvaldība

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas