Papildinās zināšanas par plūdu riskiem

2. un 3.aprīlī Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā notiks praktiskās apmācības «Pavasara plūdu draudi», kas turpina Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta atbalstītā projekta «Latvijas - Lietuvas sadarbība cīņai pret plūdiem» aktivitātes.

Kā informē pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes projektu vadības sektora projektu vadītāja Liene Rulle, apmācībās, kas paredzētas civilās aizsardzības un citiem speciālistiem no Latvijas un Lietuvas, plānota gan teorētiskā, gan praktiskā daļa. To laikā speciālisti ne tikai dalīsies pieredzē, bet arī apmeklēs vairākus objektus.«PSI Grupa» organizēto apmācību pirmajā dienā speciālisti tiks iepazīstināti ar Jelgavas plūdu apdraudētajām teritorijām un vēsturisko plūdu apskatu, spriedīs par pavasara palu prognozēm, kā arī papildinās zināšanas par hidroloģisko aprēķinu prognozēm un praktisko aprēķinu veikšanu hidrotehnisko būvju darbības novērtēšanai. Pēc šīm nodarbībām paredzēta mācību ekskursija. Savukārt otrajā apmācību dienā tiks apsekoti Lielupes baseinu plūdu apdraudētie objekti.Projektu «Latvijas - Lietuvas sadarbība cīņai pret plūdiem» īsteno Jelgavas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Šauļu pilsētas pašvaldību un Jelgavas rajona padomi. Tā gaitā tiek izstrādāti vienoti standarti un procedūras pārrobežu sadarbībai, organizēta pieredzes apmaiņa ar citām Eiropas valstīm, nodrošinātas apmācības Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu pārstāvjiem, kā arī sabiedrības informēšana par plūdu radīto posmu. Projekta budžets ir 223 872 eiro, tajā skaitā 179 097 eiro ir Eiropas Savienības līdzfinansējums.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas