Pārtikas pakas kā ēdināšanas atbalsts Jelgavas novadā būs arī skolēniem karantīnā 1

Jelgavas novada dome 30. novembra ārkārtas sēdē atbalstīja lēmumu, koriģējot sniegtā ēdināšanas atbalsta veidu izglītojamajiem, kuram saskaņā ar izglītības iestādes direktora rīkojumu noteikts attālināts mācību process karantīnas dēļ. Līdz ar to gan pirmsskolas, gan 5.,6. klašu izglītojamajiem, kas bija pieteikušies uz pašvaldības sniegto ēdināšanas atbalstu un būtu to izmantojuši izglītības iestādē, ēdināšanas atbalsts būs nodrošināts pārtikas paku veidā, informē Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Enija Kreicberga-Kapša.

Ņemot vērā 1. decembra Ministru kabineta lēmumu par to, ka no 7. decembra arī  5., 6. klašu izglītojamie mācību procesu turpina attālināti, pašvaldība informē, ka skolēniem, kas ar vecāku iesniegumu bija pieteikti kā ēdināšanas atbalsta saņēmēji, turpmāk šis atbalsts tiks sniegts pārtikas paku veidā – tāpat kā izglītojamajiem 7.-12. klašu grupā.

Tāpat Jelgavas novadā pašlaik vairākās izglītības iestādēs daļa izglītojamo, kas līdz šim mācījās klātienē, diemžēl spiesti mācības turpināt attālinātā veidā. Infekcijas uzplaiksnījumi skolu darbinieku vai izglītojamo tuvinieku lokā pašlaik skar vairākas klases Aizupes pamatskolā un Līvbērzes pamatskolā, kā arī visas pirmsskolas grupas Svētes pamatskolā. 

Pašvaldības nodrošinātu atbalstu no 16. novembra, ja vien ir iesniegts iesniegums, saņem izglītojamie no daudzbērnu, maznodrošinātām, trūcīgām ģimenēm vai ģimenēm, kam ārkārtējās situācijas izraisītie nosacījumi raisījuši finansiālus sarežģījumus. 

Katrai izglītojamo vecumposma grupai atbalsts tika lemts citāds – vai nu kā pašvaldības finansējums pusdienu nodrošinājumam pilnā to cenas apjomā izglītības iestādē (pirmsskolas grupām un 5.,6. klašu skolēniem) vai kā pārtikas pakas nodrošinājums izglītojamajiem, kam mācības norit attālināti. Attiecīgi – pārtikas paku var saņemt reizi divās nedēļās izglītības iestādē un tās vērtība ir rēķināta atbilstoši darbadienu skaitam šajā periodā reizinātam ar noteikto cenu –  1,80 eiro dienā.

Apkopojot pašlaik esošos datus, zināms, ka skolēnu skaits, kas bija pieteikušies simtprocentīgi pašvaldības finansējumam ēdināšanas atbalstam skolā, ir teju vienlīdzīgs ar to skolēnu skaitu, kas pieteikušies pārtikas paku nodrošinājumam 7.-12. klašu grupās. Iesniegumu skaits abiem ēdināšanas pabalsta veidiem ir mēreni augošs, bet tajā pat laikā mainīgs, jo ikviena ģimene var jebkurā brīdī ne vien pieteikties atbalstam, bet arī atteikties, kamēr vien tas tiek nodrošināts. 

Pašvaldības atbalstu par ēdināšanas izmaksu segšanu pilnā mērā  pirmsskolas grupās un 5.,6.klašu grupās kopumā pašlaik izmanto 255 izglītojamie, bet pārtikas pakas 7.-12. klašu grupā izņem - 244 izglītojamie. Tāpat pārtikas pakām pieteikušies šobrīd arī 70 izglītojamie, kam dzīvesvieta deklarēta Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, bet izglītība tiek iegūta ārpus Jelgavas novada.

Pašvaldības nodrošinātu ēdināšanas pabalstu saņem arī Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPurs) izglītojamie. Projekts Jelgavas novadā darbojas jau ceturto gadu, kura ietvaros 5.-12.klašu izglītojamie un profesionālās izglītības programmas audzēkņi, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, saņem individuālu atbalstu – konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa, logopēda un citu speciālistu konsultatīvo atbalstu, tostarp arī ēdināšanas kompensāciju. Šobrīd ēdināšanas pabalstu izmanto 105 audzēkņi: (60 saņem pārtikas pakas, bet 45 saņem ēdināšanas atbalstu).

Minētie dati ir par pirmajām divām nedēļām, iesnieguma skaits ik dienas turpina augt. Zināms, ka nākamās pārtikas pakas izglītības iestādēs skolēniem tiks izsniegtas šonedēļ. Paku saturs veidots tā, lai nodrošinātu skolēniem pusdienas divu nedēļu garumā, tajās iekļaujot gaļas produktus, augļus, konditorejas izstrādājumus u.c. produktus. Atbalstu ēdināšanai pārtikas paku veidā izglītojamajiem ārkārtējās situācijas periodā 16 novada izglītības iestādēs nodrošina pieci ēdinātāji.

Kopumā ēdināšanas atbalsta veidam pašvaldība paredzējusi teju 56 000 eiro, tas ir būtisks papildus finansējums ēdināšanas izmaksām budžetā, kas gadā summējas 464 521 eiro apmērā.

Papildus informācija par abiem ēdināšanas atbalsta veidiem, par to saņemšanu, izsniegšanu un nodrošinājumu, pieejama Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā, sadaļā Sabiedrība/Izglītība/Aktualitātes.

Foto: no arhīva

 

 

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Vietējās ziņas