Pašvaldība Kalnciema muzeja biedrībai nodod telpas "Ārsta mājā" Valgundes pagastā

Jelgavas novada pašvaldība Kalnciema muzeja biedrībai nodos telpas "Ārsta mājā" Valgundes pagastā, kurā atrodas Kalnciema muzejs, lēmusi novada dome.

Doma par muzeja izveidi mūsdienu Kalnciema-Valgundes apkaimē bijusi jau sen. To bija iecerējuši vietējie skolu darbinieki un novadpētnieki abos Lielupes krastos. 2007.gadā par Kalnciema vēsturi ieinteresējās arī Kalnciema vidusskolas 8.klases skolnieks Dāvis Beitlers, kurš ciešā sadarbībā ar citiem novadpētniekiem un apkaimes bibliotēkām atkal sāka virzīt domu izveidot muzeju par šo kultūrvēsturisko telpu.

"Gribējās parādīt, ka Kalnciema-Valgundes pusē nav notikušas tikai Ziemassvētku kaujas vien," skaidroja Beitlers.2016.gada oktobrī muzeja ieceres entuziasti nodibināja sabiedrisko organizāciju - Kalnciema muzeja biedrību -, kuras paspārnē darbu sāka Kalnciema muzejs. Tagad muzejs sācis akreditācijas procesu, lai šogad vai, vēlākais, nākamgad iegūtu valsts atzīta muzeja statusu un tā krājums nonāktu Kultūras ministrijas aizsardzībā.

Kalnciema muzeja ekspozīcija arī turpmāk būs apskatāma savā pašreizējā atrašanās vietā - sabiedriskajā ēkā "Ārsta māja", Rīgas ielā 20, Tīreļos -, jo novada domes deputāti apstiprināja lēmumprojektu, kas paredz konkrētās nedzīvojamās telpas uz pieciem gadiem nodot bezatlīdzības lietošanā Kalnciema muzeja biedrībai. Pēc līguma termiņa beigām to varēs pagarināt.

Kalnciema muzejs krāj, glabā, pētī un daudzina kultūras liecības, kas saistītas ar vēsturisko Kalnciema novadu un Kalnciema-Klīves draudzi, seno rūpniecību Kalnciema un Valgundes pagastos, Lielupi no Babītes līdz Valgundei un Klīves mežniecības vēsturisko apvidu.

Pašvaldībā skaidroja, ka Latvijai un vēl plašākam apvidum Kalnciema novads devis arī daudzus izcilus kultūras, zinātnes, politiskos, sabiedriskos un saimnieciskos darbiniekus, sākot ar Kurzemes hercogu un piļu cēlāju Ernstu Johanu Bīronu. Muzejs piedalās apkaimes kultūrvides veidošanā, iekļaujot vietējās kultūrvietas plašākā sabiedriskajā apritē.

Piecu gadu laikā muzejs sarīkojis divus vēsturiskā Kalnciema novadnieku saietus ar populārzinātniskām konferencēm, kurās par novada vēstures tēmām referējuši Latvijā atzīti pētnieki, ar Jelgavas novada pašvaldības finansiālu atbalstu izdevis populārzinātnisku rakstu krājumu, konsultējis dzimtu vēstures un noteiktu tēmu pētniekus, veidojis tematiskas izstādes, uzņēmis ekskursantus no dažādām Latvijas vietām - arī muzejnieku, vēsturnieku un mākslas zinātnieku grupas no Rīgas. 

Tagad iecerēts muzeja darbu vairāk publiskot lai muzejs vairāk atvērtos sabiedrībai un lai ziņas par to sasniegtu katru interesentu.Kalnciema muzeja krājumā jau ir vairāki tūkstoši senu priekšmetu, galvenokārt fotogrāfijas, dokumenti un rokraksti ar lielu nozīmi kā novada, tā arī visas Zemgales un Latvijas mērogā.

Muzejs īpaši lepojas ar materiāliem, kas dokumentē Eiropā pazīstamā latviešu cilmes afrikānista, etnoloģijas profesora Ziedoņa Ligera (1917-2001) dzīvi un darbību, un šajā materiālu kolekcijā rodamas ļoti retas izcilā zinātnieka grāmatas, rokraksti, Āfrikas kultūras izpētes ekspedīciju fotoattēli, kas ir Latvijai unikāli.

Muzeja zinātniskajā arhīvā glabājas simtiem vērtīgu atmiņu fiksējumu - rokraksti un audioieraksti, kuri pamazām tiek sistematizēti. Tomēr ikviens, kura rīcībā varētu būt muzejam noderīgi materiāli, aicināts sazināties ar muzeju.

Muzeja ekspozīcija bez maksas apskatāma Tīreļu bibliotēkas darba laikā. Līdz ar nākamo tūrisma sezonu plānots piedāvājumu papildināt ar dažādām ekskursijām pa muzeju un apkaimi, kuras pastāvīgi vadīs gide Vineta Vilde.


Foto: Jelgavas novada pašvaldība

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas