Pašvaldība prognozē pieaugumu pabalstiem skolas piederumu iegādei

Jelgavas pašvaldībai pagaidām nav grūtību ar sociālo pabalstu izmaksām, taču tiek plānots pieaugums pabalstiem skolas piederumu iegādei un skolēnu ēdināšanai skolā.

Kā informēja Jelgavas pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne, jūlijā Sociālo lietu pārvalde sāka pieņemt iesniegumus skolēnu ēdināšanai skolā un pabalstiem skolas piederumu iegādei. Šiem pabalstiem pieprasījums varētu būt lielāks, nekā iepriekšējā gadā, prognozēja Stūrāne.Viņa informēja, ka patlaban nauda sociālajiem pabalstiem tiek izlietota atbilstoši iepriekšējām prognozēm - līdz 10.jūlijam piešķirti pabalsti 503 210 latu apmērā, kas ir 61,37% no plānotā budžeta. Šajā summā ietilpst arī garantētā minimālā ienākuma pabalsti un pabalsti pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu apmaksāšanai, ko piešķir trīs mēnešus uz priekšu.Līdz 10.jūlijam sociālie pabalsti Jelgavā piešķirti 2990 ģimenēm (4934 personām). Visvairāk piešķirti dzīvokļa pabalsti un pabalsti individuālās apkures nodrošināšanai, kas kopumā izmaksājuši 309 645 latus.Šogad palielinājies garantētā minimālā ienākuma pabalstu pieprasītāju skaits un līdz ar to - piešķirto pabalstu summa. Līdz 10.jūlijam garantētā minimālā ienākuma pabalsti piešķirti 74 070 latu apmērā, ko saņem 297 ģimenes (733 personas). 2008.gadā uz šo periodu GMI pabalstu saņēma 136 ģimenes (353 personas).

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas