Projektā plāno uzlabot Jelgavas un Šauļu glābšanas dienestu kapacitāti

Ar mērķi paaugstināt operatīvo dienestu darbības efektivitāti Zemgales un Šauļu pierobežas reģionos, Jelgavas pilsētas dome kā projekta vadošais partneris, Šauļu apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu “Tehniskā bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All for Safety)”, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības pārstāve Egita Veinberga.

To izdarīt plānots, veicot tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās sagatavotības uzlabošanu, lai nodrošinātu pārrobežu sadarbību ārkārtas situācijās. Projekta kopējais budžets ir 564 290,38 eiro, tai skaitā 479 646,82 eiro ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums.

Projekta īstenošanas laikā līdz 2020.gada 30.jūnijam plānots veikt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas sporta stadiona pārbūvi un labiekārtošanu, veidojot to kā daudzfunkcionālu fizisko treniņu bāzi, kurā operatīvo glābšanas dienestu speciālisti varēs uzlabot fizisko kapacitāti un pilnveidot ārkārtas situācijās nepieciešamās reaģēšanas prasmes. Stadionā tiks ierīkots arī profesionāls mācību tornis. Tas ļaus attīstīt iemaņas, kas nepieciešamas tieši ugunsdzēsēju darbā – dzēšanu, cilvēku glābšanas ātrumu, smagu priekšmetu pārvietošanu un citas. Mācību torni savu ugunsdzēsēju profesionālo kompetenču pilnveidošanai iegādāsies arī Šauļu apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Ņemot vērā attīstīto infrastruktūru, stadionā plānots organizēt profesionālās ugunsdzēsēju sacensības, treniņus un mācības. Projektā paredzēts arī divu sporta zāļu remonts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistu vajadzībām Jelgavā un Šauļos. Sporta zālēm tiks veikts kosmētiskais remonts un iegādāts moderns sporta inventārs, tajā skaitā trenažieri.

Projektā organizētajās operatīvo dienestu mācībās, pārrobežu sacensībās un komandu saliedēšanās pasākumos paredzēts paaugstināt Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu sadarbību ārkārtas situāciju radīto seku mazināšanai un pilnveidot nozares speciālistu profesionālo zināšanu un prasmju bāzi. Savukārt, lai veicinātu izpratni un popularizētu ugunsdzēsības un operatīvo glābšanas dienestu profesiju skolēnu un jauniešu vidū, projekta ietvaros tiks rīkotas dažādas izglītojoša rakstura aktivitātes ar demonstrācijām, piemēram, divas vasaras nometnes bērniem Jelgavā un Šauļos. Nometnēs bērni varēs iepazīt operatīvo glābšanas dienestu profesiju darbībā, nostiprināt savu fiziskās sagatavotības līmeni, uzzināt operatīvo dienestu profesijai būtiskās prasmes un iemaņas.


Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas