Publicēti visi plānotie mācību programmu paraugi pamatizglītībā un vidējā izglītībā

Balstoties uz Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenoto projektu "Kompetenču pieeja mācību saturā" ("Skola2030") ir izstrādāti un publiskoti visi plānotie mācību programmu paraugi pamatizglītībā un vidējā izglītībā, informē Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).

Pēc IZM sniegtās informācijas, mācību programmu paraugi ir pieejami mācību resursu krātuvē "www.mape.skola2030.lv". Vienlaikus plānots, ka laikā no 11.augusta līdz 21.augustam notiks katru programmu skaidrojoši publiski vebināri.

Ministrijā norādīja, ka kopumā izstrādāts 51 mācību priekšmetu un kursu programmu paraugs, kas veidots kā atbalsta materiāls skolotājiem. Taču tā kā izstrādātajām mācību programmām ir ieteikuma raksturs, izglītības iestāde var elastīgi veidot mācību plānu, īstenojot kursus īsākā vai garākā laika periodā, jo izglītības programmā noteikts tikai kopējais ieteicamais stundu skaits kursā un tematā, pauda IZM.

Tāpat kā līdz šim, skolotājiem saistoši jeb obligāti ir vienīgi skolēniem noteiktie sasniedzamie rezultāti mācību jomās. Pēc IZM paustā, tie ir bijuši pieejami kopš standartu pieņemšanas brīža valdībā - pamatizglītībā kopš 2018.gada rudens, vidējās izglītības pakāpē - kopš 2019.gada rudens.

IZM klāstīja, ka sākot ar šo nedēļu, "Skola2030" organizē vebināru sēriju par pamatkursu programmu paraugiem vidējā izglītībā un to izmantošanu mācību procesā - tie, tāpat kā līdz šim notikušie, būs skatāmi tiešraidē "Skola2030" "Facebook" kanālā - "www.facebook.com/skola2030".

Vebinārs par sociālo zinību un vēstures mācību programmu paraugu notiks 11.augustā plkst.12, savukārt plkst.14 notiks vebinārs par programmu "Vēsture un sociālās zinātnes".

Nākamais vebinārs par programmu "Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra" ieplānots 13.augustā plkst.11, savukārt 14.augustā plkst.10 ieplānots vebinārs par programmu - "Dizains un tehnoloģijas".

Tāpat 14.augustā plkst.12 paredzēts programmai "Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas pamatkursi (izņemot Literatūra I)" veltīts vebinārs, taču plkst.15 paredzēts vebinārs programmai - "Sports un veselība".

Nākamais vebinārs ieplānots mācību programmai "Programmēšana" un tas notiks 19.augustā plkst.10, savukārt 21.augustā plkst.10 notiks programmai "Datorika" veltīts vebinārs.

Jau ziņots, ka pilnveidoto mācību saturu un pieeju vispārējā izglītībā paredzēts ieviest pakāpeniski, sākot no 2020.gada 1.septembra 1., 4., 7. un 10.klasē.

Valdība pērn septembrī pieņēma IZM izstrādāto jauno vispārējās vidējās izglītības standartu, kurā skolām jau no gaidāmā mācību būs jānodrošina savs piedāvājums ar padziļināto kursu komplektiem.

Vidējās izglītības sistēmas modeļa un satura izmaiņas, kas pilnībā stāsies spēkā 2021.gadā skars vidusskolēnus, pedagogus un izglītības iestādes. Tas ir turpinājums jau iesāktajai pakāpeniskajai pārejai uz kompetenču pieejā balstīto izglītību, ko aizvadītajā mācību gadā sāka īstenot pirmsskolās.

Skolām būs jāpiedāvā padziļināto kursu komplekti un jāizveido savs piedāvājums. Katrai no vidusskolām būs jāpiedāvā vismaz divi izvēļu komplekti ar četriem padziļinātiem kursiem, no kuriem skolēns izvēlēsies trīs. Katru kursu komplektu veidos trīs padziļinātie kursi ar vismaz vienu atšķirīgu padziļināto kursu.

Saistībā ar vienu no padziļinātajiem kursiem skolēniem būs jāīsteno un jāaizstāv patstāvīgu pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu.

Izmaiņas skars arī valsts pārbaudījumus. Kopumā katram skolēnam vidējās izglītības ieguvei būs nepieciešams kārtot piecus eksāmenus - latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu vai franču), matemātikā un divos no padziļinātajiem kursiem.

Ministrijā iepriekš norādīja, ka, piemēram, matemātikā skolēnam būs iespēja kārtot valsts pārbaudes darbu divos līmeņos - optimālajā vai augstākajā. Tas ļaus izglītības iestādei piedāvāt skolēna prasmēm un apgūstamo mācību stundu skaitam atbilstošāko valsts pārbaudes darbu kārtošanas līmeni.

Pilnveidoto mācību saturu un pieeju skolās ieviesīs pakāpeniski. Aizvadītajā mācību gadā izmaiņas skāra pirmsskolu, savukārt nākamajā mācību gadā izmaiņas skars pirmsskolu, pirmās klases skolēnus, kā arī ceturtās, septītās, un desmitās klases skolēnus. 2021.gadā izmaiņas būs arī otrās, piektās, astotās, un vienpadsmitās klases skolēniem, bet 2022.gadā izmaiņas būs ieviestas pilnībā. Tad arī tiks ieviests jaunais centralizēto eksāmenu modelis, kuru kārtos devīto un divpadsmito klašu skolēni.

Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas