Sāks īstenot četrus jaunus projektus

Pavasarī Zemgales Plānošanas reģionā (ZPR) sāksies četru jaunu Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu projektu īstenošana, informē ZPR.

Lai uzlabotu vispārējo sabiedrisko drošību un aizsardzību, stiprinot pierobežu pašvaldību kapacitāti un sadarbību, tiks īstenots projekts “Sabiedrības drošības un aizsardzības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. Projektā paredzēts izvietot videonovērošanas sistēmas, uzlabot satiksmes drošības infrastruktūru un stiprināt ugunsdzēsēju kapacitāti, paralēli ieviešot arī jaunus pārrobežu sadarbības risinājumus drošības jomā. Projektu vadīs ZPR, un no Latvijas to īstenos arī Aknīstes, Tērvetes un Vecumnieku novadā.

Savukārt projektā “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā” tiks aktualizētas personu ar invaliditāti, bērnu, jauniešu un senioru integrācijas iespējas sabiedrībā, uzlabojot sociālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Divu gadu laikā iecerēts izstrādāt kvalitātes vadības sistēmu, rīkot mācības, izveidot dienas aprūpes centrus, servisa un grupu dzīvokļus un uzlabot pieejamību dažādiem sociālajiem pakalpojumiem Zemgales pašvaldībās. Arī šajā projektā vadošais partneris būs ZPR, un līdzās Lietuvai tajā iesaistīsies Auces, Dobeles, Jaunjelgavas un Viesītes novada pašvaldības.

Projektā “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” paredzēts attīstīt zaļo infrastruktūru upju baseinos, uzlabojot zemieņu upju ainavu plānošanu un vadību, kā arī veicināt sadarbību starp institūcijām visos līmeņos. Projektā kā galvenie ieguvumi pašvaldībām akcentēti ainavu infrastruktūras uzlabošana un rekonstrukcija, kā arī reģiona ainavu plāna un attīstības plānošanas dokumentu izstrāde un pilnveidošana. Šajā projektā vadošais būs tieši ZPR, un tas tiks īstenots sadarbībā ar septiņiem partneriem Latvijā un Lietuvā.

Kā partneris ZPR iesaistījies arī projektā “Piļu un muižu parku saglabāšana un attīstība” – tā mērķis ir veidot ilgtspējīgus pārrobežu tūrisma produktus, labiekārtojot četru piļu un muižu parkus, iesaistot sabiedrību talkās, plenēros un festivālos, izveidojot kopīgus tūrisma maršrutus, kā arī attīstot kopīgas publicitātes aktivitātes, tā veicinot apmeklētāju skaita pieaugumu reģionā. Kā skaidro ZPR speciālists Aigars Ieviņš, projektā “Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos” Jelgavas novadā tiks attīstīts Elejas muižas parks. Tur paredzēts izveidot tiltiņu pār dīķi, gājēju tiltiņu, divas skulptūras un atjaunot uz vēsturisko plānojumu balstītu celiņu tīklu teju 1700 metru garumā. Tāpat, labiekārtojot parku, plānots uzstādīt solus un atkritumu urnas, izzāģēt bīstamus kokus un stādīt jaunus, atjaunot mauriņu, ierīkot pasākumu rīkošanai paredzētus koka solus un galdus, kā arī uzstādīt apmeklētāju uzskaites skeneri. Savukārt Kokneses parkā (starp Daugavu un Pērsi, pie pilsdrupām) taps strūklaka ūdenskrituma veidolā, tiks atjaunota skulptūra “Mūžībai”, uzstādītas koka šūpoles, informatīvie stendi un norādes stabi.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas