Vides dienests izsniedz atļauju akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidei Kalnciemā 7

Valsts vides dienests (VVD) 10.augustā izsniedzis A kategorijas piesārņojošas darbības atļauju SIA “EcoLead”, kas plāno izveidot akumulatoru pārstrādes rūpnīcu Kalnciemā, informē VVD sabiedrisko attiecību vadītāja Kristīne Kļaveniece.

Kā skaidro dienestā, rūpīgi izvērtēta SIA "EcoLead" sniegtā informācija par plānoto piesārņojošo darbību, kas paredz nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidi, uzņēmuma paredzētajiem pasākumiem piesārņojuma ierobežošanai, kā arī saņemtos priekšlikumus un iebildumus.

Uzņēmumam izvirzīti stingri nosacījumi plānotajai darbībai, darbības ietekmju samazināšanai, kā arī monitoringa pasākumiem un monitoringa datu pieejamībai sabiedrībai.

Atļauja izsniegta nolietotu svina akumulatoru pārstrādei – līdz 15 000 tonnu gadā, saražojot līdz 8700 tonnām svina un svina sakausējumu gadā. Jebkuru citu akumulatoru, kas nav svina akumulatori, pārstrāde rūpnīcā ir aizliegta.

Uzņēmums VVD ir iesniedzis finanšu nodrošinājumu. Apdrošinājuma summa ir 100 000 eiro, kas saskaņā ar normatīvo regulējumu var tikt izmantota, ja uzņēmums savā darbībā būtiski pārkāps VVD atļaujā izvirzītos atkritumu apsaimniekošanas nosacījumus.

Atļaujas nosacījumos iekļauti arī no sabiedrības pārstāvjiem, valsts iestādēm un pašvaldībām saņemtie priekšlikumi. 

Kopumā sabiedriskās apspriešanas laikā saņemti 56 sabiedrības pārstāvju viedokļi, kā arī informatīvās sanāksmes laikā – 95 sabiedrības pārstāvju jautājumi, priekšlikumi un viedokļi atļaujas izsniegšanai un tās nosacījumiem.

VVD atzina par pamatotiem vairākus Jelgavas novada pašvaldības priekšlikumus, kas izvirzīti kā nosacījumi atļaujā. Uzņēmumam jāveic periodiska gaisa kvalitātes kontrole Kalnciema dzīvojamā zonā, sniedzot iespēju sabiedrībai regulāri sekot līdz gaisa kvalitātes rādītājiem. 

Turklāt reizi ceturksnī jeb četras reizes gadā jāsniedz informācija ar izvērtējumu par gaisa kvalitātes monitoringa datiem, īpaši svina koncentrāciju gaisā. Uzņēmumam monitoringa dati un to izvērtējums jāpublicē savā tīmekļa vietnē, kā arī jānosūta Jelgavas novada domei un Jūrmalas pilsētas domei un jāiesniedz VVD.

VVD noteica, ka uzņēmumam nepieciešams izstrādāt rūpniecisko avāriju novēršanas programmu, rūpnīcas darbība var tikt uzsākt tikai pēc saskaņojuma saņemšanas par to, ka rūpniecisko avāriju novēršanas programma ir izstrādāta atbilstoši normatīvo aktu prasībām un objektu var sākt ekspluatēt bez papildu nosacījumiem, ievērojot rūpniecisko avāriju novēršanas programmā paredzētos pasākumus.

Tāpat atļaujā noteiktas rīcības iekārtas darbībai netipiskos apstākļos. Piemēram, jāīsteno vides monitoringa prasības, lai savlaicīgi novērstu iespējamās negatīvās ietekmes.

VVD izsniegtajā atļaujā noteicis prasības gaisa kvalitātes, augsnes, grunts, kā arī virszemes un pazemes ūdeņu kvalitātes uzraudzībai, kas jāveic akreditētā laboratorijā.

Gaisa kvalitātes uzraudzībai VVD atļaujā uzdevis veikt noteiktus gaisa kvalitātes uzraudzības pasākumus rūpnīcas iekārtu ieregulēšanas periodā.

Līdz rūpnīcas darbības uzsākšanai, uzņēmumam jāizveido gruntsūdens monitoringa tīkls, ierīkojot gruntsūdens kvalitātes monitoringa urbumus ap lietus ūdeņu no teritorijas un ēku jumtiem uzkrāšanas tvertni, ņemot vērā gruntsūdens plūsmas virzienu.

Pēc darbības uzsākšanas uzņēmumam reizi gadā jāveic gruntsūdens (pazemes ūdens) kvalitātes monitorings rūpnīcas teritorijā ierīkotajos gruntsūdens novērošanas urbumos.

Virszemes ūdeņu kvalitātes uzraudzībai uzņēmumam gan pirms, gan pēc rūpnīcas darbības uzsākšanas reizi gadā jāveic ūdens objektu grunts nosēdumu kvalitātes un virszemes ūdens kvalitātes monitorings Lielupē un no karjera dīķiem Kalnciemā, nosakot vara, svina, cinka, niķeļa, kadmija, hroma, dzīvsudraba koncentrācijas.

Reizi gadā uzņēmumam jāveic augsnes kvalitātes monitoringu atbilstoši atļaujas nosacījumiem un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem.

Tāpat uzņēmumam pēc darbības uzsākšanas katru dienu būs jāveic detalizēta ienākošās, apsaimniekotās un izejošās atkritumu plūsmas uzskaite, kā arī vidēji reizi divos mēnešos notekūdeņu kvalitātes monitorings.

Lai izvērtētu rūpnīcas darbības iespējamā kaitīgā piesārņojuma faktora ietekmes uz Kalnciema iedzīvotāju veselību, jāizstrādā Biomonitoringa programma iedzīvotājiem, kas jāsaskaņo ar Kalnciema ģimenes ārstu pirms rūpnīcas darbības uzsākšanas, bet ne vēlāk kā līdz šī gada 1.decembrim un jāiesniedz VVD.

Papildus VVD veikts uzraudzības pārbaudes gan pirms rūpnīcas darbības uzsākšanas, gan iekārtu ieregulēšanas procesa laikā, kā arī novērtēs atbilstības izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un iekārtu atbilstību ekspluatācijas noteikumiem, kā arī citiem pirms darbības uzsākšanas izvirzītajiem nosacījumiem.

Kā ziņots, nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīca Kalnciemā darbu plānojusi sākt nākamā gada pirmajā ceturksnī, ieguldot tās izveidē 8 līdz 9 miljonus eiro. Pret to asi iebilda Kalnciema iedzīvotāji, vēršoties vairākās institūcijās un norādot uz iespējamām nelikumībām rūpnīcas izveides saskaņošanas procesā.
Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Komentāri 7

vārds

Cilvēkiem būs darbs. Elektromobiļi nepiesārņos vidi, visiem beigās labi.

pirms gada, 2020.08.11 18:06

xxx

Sāc pieteikties. Uzņēmums nākamgad `plāno sākt darbu. Tur vajadzīgi izglītoti cilvēki.

pirms gada, 2020.08.13 09:47

Janeks.

Beidzot Kapa,Kuzja Vampirs un pārejais Kalnciema zieds tiks pie darba ....

pirms gada, 2020.08.11 21:26

Ant

Nu kā gan savādāk kur likt skreiriteņus (elektro)

pirms gada, 2020.08.11 22:53

D.

E-auto un e-skrējriteņi izmanto tikai Li-ion akkumulatorus. Svina akkumulatori ir tie, ko izmanto parastie auto startera darbināšanai un elektroenerģijas uzkrāšanai. Kalnciemā pārstrādās tikai šos klasiskos svina akkumulatorus.

pirms gada, 2020.08.12 11:16

Aktivists

Krapnieki. Jauns IVN nebija izstradats, drošibas parskata nebija, ap 100 tonnam toksiskas emisijas ikgadu garanteti... Daudz procesualus parkapumus .

pirms gada, 2020.08.15 15:10

Vietējās ziņas