Vieš skaidrību par novadu funkcionēšanu

Kā tiks nodotas līdzšinējo pašvaldību funkcijas un pienākumi jaunveidojamajiem novadiem, veidotas bāriņtiesas un novadu dzimtsarakstu nodaļas - tie ir daži no jautājumiem, uz kuriem Jelgavas, Dobeles un Bauskas pagastu pašvaldību vadītājiem trešdien atbildēja nozares ministrijas pārstāvji.

Arī šajā tikšanās reizē ar triju Zemgales rajonu pašvaldību vadītājiem Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) pārstāvji uzsvēra, ka tik kuplā skaitā nākamreiz noteikti vairs netikšoties. Līdz ar pagastu apvienošanos novados gan to vadītāju, gan deputātu skaits tikšot ievērojami samazināts. Bet, kā atgādināja ministrijas valsts sekretāra vietnieks pašvaldību attīstības jautājumos Arvīds Pīlēģis, vismaz pagaidām darbinieku skaita samazināšana nedraudot pašreizējo pašvaldību administrāciju darbiniekiem. Līdz šim noslēgtie kolektīvie un individuālie darba līgumi būšot spēkā arī pēc 1.jūlija, kad uz pirmo sēdi esot jāsanāk jauno novadu deputātiem. Strādājošo skaits tikšot samazināts, ja tas būs nepieciešams, atbilstoši jaunajām funkcijām un vajadzībām, un par to atlaižamie esot jābrīdina laikus atbilstoši spēkā esošajai darba likumdošanai.Tikšanās laikā īpaša uzmanība tika pievērsta tam, lai jau laikus tiktu noskaidrots, ar kādām informācijas tehnoloģijām līdzšinējās pagastu pašvaldības veikušas grāmatvedības uzskaites un citas nepieciešamās darbības. Līdzšinējā pieredze liecinot, ka programmatūras dažādība esot liela, un tās bieži vien neesot savietojamas savā starpā.Attiecībā uz bāriņtiesām un dzimtsarakstu nodaļām RAPLM pašvaldību darbības analīzes un metodoloģijas departamenta direktore Ina Vārna uzsvēra, ka par to skaitu jaunajos novados būs vēl jālemj esošajai rajonu administrācijai. Kā «Ziņām» pēc tikšanās atzina vairāki Jelgavas rajona pagastu vadītāji, ticamākais, jaunajā novadā varētu palikt aptuveni sešas bāriņtiesas, kas apkalpotu katra pa divām līdz šim pastāvīgi funkcionējušām pašvaldībām. Savukārt attiecībā uz dzimtsarakstu nodaļām - viedoklis par to skaitu esot diskutējams, jo, atšķirībā no bāriņtiesām, tām darāmā šobrīd esot ievērojami mazāk.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas