Zaļeniekos atver durvis

Kamēr Zaļenieku arodvidusskolas vecāko kursu audzēkņi devušies kvalifikācijas praksē, pārējais skolas kolektīvs Atvērto durvju dienās iepazīstina interesentus ar izglītības iestādes piedāvātajām iespējām un svin pavasari.

«Kad skolā rīkojam koncertus, parasti paaicinām arī pagasta ļaudis,» stāsta Zaļenieku arodvidusskolas direktore Lilita Leoho, atklādama, ka trešdien izglītības iestādē notikušie pavasara svētki bija īpaši domāti senioriem.Viņus priecēja gan Zaļenieku arodvidusskolas vokālais ansamblis Ilzes Amatnieces vadībā, gan deju kolektīvs Arnolda Neverovska vadībā, gan klarnetes, čella, flautas un citu instrumentu spēle Dobeles Mūzikas skolas audzēkņu izpildījumā.«Paralēli Atvērto durvju dienām, kas skolā risinās no 6. līdz 9.aprīlim, pie mums šonedēļ notiek arī Lieldienu pasākumu cikls. Radošajās darbnīcās audzēkņi no salmiem gatavoja Lieldienu rotājumus un krāsoja olas, bet ceturtdien iesaistīsies dažādās aktivitātēs, piemēram, sadalījušies komandās, ripinās olas un dauzīs māla podus,» teic direktora vietniece audzināšanas un metodiskajā darbā Dace Vīpule - Kuļika.Arī iepazīties ar skolas piedāvājumu šajās dienās bija ieradušies pietiekami daudz interesentu.Direktora vietniece atgādina, ka Zaļenieku arodvidusskolā var apgūt grāmatveža, elektriķa, automehāniķa (četri mācību gadi), pavāra (trīs mācību gadi), kā arī mūrnieka (divi mācību gadi) profesiju. Perspektīvā plānots ieviest jaunu būvniecības programmu. Savukārt centīgākie elektriķi, mūrnieki un automehāniķi no aprīļa saņem Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijas līdz 50 latu mēnesī.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas