Zaļeniekos un Ozolniekos aicina darbā jaunsargu instruktorus

Jaunsardzes un informācijas centrs (JIC) ir izsludinājis atklātu konkursu uz JIC Jaunsardzes 4. novada nodaļas jaunsargu instruktoru amatu uz nenoteiktu laiku Jelgavas novada Zaļeniekos un Ozolniekos, Bauskā, Ķeguma novadā un Lielvārdes novadā, informē JIC pārstāve Vineta Žilinska.

Jaunsardze ir Latvijā lielākā brīvprātīgā bērnu un jauniešu kustība, kura šobrīd apvieno 8000 dalībnieku vecumā no 10 gadiem līdz 21 gadam neatkarīgi no dzimuma, valodas, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās, etniskās vai sociālās izcelsmes. Kustības mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, saturīga brīvā laika pavadīšana, pilsoniskā un patriotiskā audzināšana.

Jaunsargu instruktoriem standarti visā Latvijā ir vienoti, un viņi nodrošina drošas, kvalitatīvas, interesantas un standartizētas nodarbības saskaņā ar apmācību metodiku, kas palīdz bērniem un jauniešiem attīstīt dzīvē nepieciešamās iemaņas, iedvesmo jauniešus pārbaudīt savas spēju robežas un motivē izaugsmei, sasniegt mērķus jebkurā profesijā un dzīves situācijā. Instruktori palīdz izveidoties par personību ar vērtību izpratni personiskajā un valstiskajā līmenī.

Galvenie jaunsargu instruktora amata pienākumi ir organizēt jaunsargu kandidātu uzņemšanu Jaunsardzē un nodrošināt mācību grupu komplektēšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai. Plānot, organizēt un vadīt jaunsargu praktiskās un teorētiskās nodarbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par pasākumu organizēšanu atbilstoši metodiskajiem norādījumiem. Veikt jaunsargu vienības mācību darba analīzi, iesniegt priekšlikumus par mācību darba pilnveidošanu, kā arī ievadīt informāciju par vienības jaunsargiem un mācību grupu aktivitātēm datu bāzē “e-klase”.

Ar prasībām pretendentiem var iepazīties JIC mājaslapā.

Pieteikšanās termiņš vakancēm – 25. septembris.

Foto: no JIC arhīva

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas